Dopravní soutěž mladých cyklistů ON-LINE

Vyhlašovatelem této modifikované (online) verze soutěže je Ministerstvo dopravy ČR – Samostatné oddělení BESIP.

Realizátorem soutěže je Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), prostřednictvím krajských koordinátorů BESIP (KK BESIP) ve spolupráci s ostatními odbornými subjekty na úrovni krajů, měst, obcí, například zástupců Policie ČR, složek IZS (Český červený kříž a další) a lektorů dopravní výchovy z dětských dopravních hřišť (DDH).

I. Organizační a technické podmínky

1. Soutěž je vyhlášena pro 4-členné smíšené družstvo (2 dívky, 2 chlapci) žákyň/žáků, pod vedením pedagogického pracovníka školy či školského zařízení:

a) Základních škol, vč. školních družin a školních klubů působících v těchto školách
b) Základních škol praktických a speciálních (integrujících žáky se SVP); tato kategorie bude hodnocena samostatně
c) Školských zařízení – např. DDM, SVČ, skautské oddíly a další zájmové a volnočasové organizace

2. Kategorie soutěžících dle věku (soutěžící dovrší daný věkový limit v letošním kalendářním roce):

a) I. kategorie = 10-12 let
b) II. kategorie = 12-16 let

3. Forma soutěže a její výstupy; doporučený rozsah výstupů:
Audiovizuální záznam, vč. možného doplnění počítačovou animací, foto reportáží, prezentací s textovým a grafickým záznamem zpracovaným na zadané téma příslušné věkové kategorie
Výstupy zpracované za použití digitálních technologií (DT) budou zpracovány v rozsahu cca 3-6 minut (AVD záznam); cca 10-15 slidů (prezentace)

4. Postupový klíč (pro obě věkové kategorie):

a) Základní kolo – ZŠ nebo školské zařízení; ZŠ nebo školské zařízení nominuje jedno vítězné družstvo (v každé kategorii) do okresního (oblastního) kola
b) Okresní (oblastní kolo) – vítězná družstva (v každé kategorii jedno družstvo) postupuje do kola krajského
c) Krajské kolo (14 krajů, vč. hl. m. Prahy) – vítězná družstva (v každé kategorii jedno družstvo) postupují do celostátního finále
d) Celostátní finále; vyhlášení vítězných družstev soutěže; v obou věkových kategoriích budou vyhlášena tři nejlepší družstva (1., 2., 3. místo); ZŠ speciální a praktické budou vyhlášeny samostatně (v obou věkových kategoriích); předání cen a diplomů vítězům celostátního finále na Ministerstvu dopravy ČR.

II. Tematické (obsahové) zaměření on-line soutěže DSMC pro rok 2021

I. kategorie:

„Moje každodenní cesta do/ze školy – někdy pohodová, někdy plná zážitků …“

Dílčí doporučené náměty na rozpracování tématu:

1. Zmapování trasy domov – škola - domov; popis a zdůvodnění volby mojí trasy, proč právě tudy? Zvolil/la jsem trasu nejkratší/nejbezpečnější/nejhezčí/jinou variantu? Proč?
2. Do školy chodím pěšky/jedu na kole/koloběžce/vozí mě rodiče; jaké dopravní prostředky veřejné dopravy využívám při cestě do školy a proč?
3. Jaká místa na své cestě dobře znám, cítím se na nich bezpečně, umím se na nich správně orientovat/na některých místech se necítím příliš bezpečně – proč?
4. Co mi pomáhá bezpečně cestu do školy zvládnout- dopravní značení, hlídka policistů u přechodu, doprovod staršího sourozence, člena rodiny nebo něco jiného? Jaké prvky, z hlediska dopravní bezpečnosti, na své cestě do školy postrádám?
5. Můj neopakovatelný zážitek z cesty do/ze školy (kladný nebo i záporný) z hlediska dopravní bezpečnosti
6. Memento: poučení z mé cesty do školy; co bych poradil/la a doporučil/la svým vrstevníkům nebo mladším spolužákům, aby cestu do školy zvládli bezpečně a s radostí

II. kategorie:

„Kolo je můj přítel. Jezdím dobře a ráda/rád. Ale musím být vždy ve střehu!“

Dílčí doporučené náměty na rozpracování tématu:

1. Problematika cyklistů – jízda na kole ve městě, v obci a okolí (jednotlivec nebo skupina); možná simulace cyklistického výletu do přírody
2. Než vyjedu – kontrola technického stavu jízdního kola – na co nezapomenout před jízdou; jak kvalitní jízdní kola používají lidé z mého okolí (moji rodiče, prarodiče, sourozenci, vrstevníci…); reálné zkušenosti, příklady (pozitivní, negativní)
3. Vhodné/nevhodné oblečení, ochranné doplňky – kvalitní cyklistická přilba; zákonná povinnost ji používat; moje zkušenosti z praxe – příklady; využití reflexních prvků – kam, jak a proč je umístit; jejich význam za snížené viditelnosti; zákonný rámec jejich používání; vlastní reálné zkušenosti (i příklady dalších účastníků silničního provozu)
4. Možné příklady dobrého (užitečného) a špatného dopravního značení pro cyklisty v reálném silničním provozu (svislé i vodorovné); jízda na cyklostezce – její výhody, rizika; vztah k ostatním uživatelům cyklostezky
5. Jedeme na výlet a je nás víc - jízda na jízdním kole ve skupině, ukázka jízdy podle pravidel silničního provozu; vztah cyklista – řidič motorového vozidla (úskalí pohybu cyklistů v silničním provozu)
6. Memento: poučení/rady mým vrstevníkům cyklistům – jak se chovat v roli cyklisty v reálném silničním provozu, abych vždy dojel bezpečně do cíle; možné doporučení na základě konkrétního osobního zážitku z jízdy v ostrém silničním provozu (pozitivního nebo negativního).

Více informací, kontakty a souhlas se zpracováním osobních údajů v přílohách.

DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany