Členové

Seznam členů Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu (Rada)

předseda Rady
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
ministr dopravy

tajemník Rady
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
Samostatné oddělení BESIP Ministerstvo dopravy

 

Členové Rady

Ministerstvo vnitra
JUDr. Ing. Jiří Nováček
 
Ministerstvo zdravotnictví
MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Ministerstvo financí
Ing. Karel Tyll

Ministerstvo obrany
Plk. Ing. Miroslav Murček

Policie České republiky
plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA

Asociace krajů České republiky
Václav Řehoř

Svaz měst a obcí České republiky
Ing. Pavel Smolka

Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M.

Svaz dovozců automobilů
Ing. Josef Pokorný

Česká kancelář pojistitelů
Mgr. Jan Matoušek - místopředseda

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Jindřich Frič, PhD.

Ředitelství silnic a dálnic
Ing. Radek Mátl
 

DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany