Kdo jsme

BESIP:

 • je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR,
 • expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele,
 • Samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR.

STRATEGIE

BESIP je garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 – 2020, která si stanovila:

 • snížení počtu usmrcených osob v silničním provozu do roku 2020, na úroveň průměru států Evropské unie,
 • snížení počtu těžce zraněných osob o 40 % oproti roku 2009.

RADA VLÁDY ČR PRO BEZPEČNOST SILNIČNIHO PROVOZU

Zástupci parlamentu, ministerstev, občanských sdružení, zájmových organizací a soukromého sektoru

REGIONY

 • 14 krajských koordinátorů BESIP ve 14 krajích ČR

 • Akce pro veřejnost, akce pro řidiče na silnicích, semináře a besedy

 • Road show BESIP Team – interaktivní výstavní systém

 KAMPANĚ

 • Komunikace klíčových témat BESIP

 • Informačně preventivní kampaně na celostátní úrovni

 • Řízená mediální komunikace

 • Moderní a bezpečný automobil

 DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • Budování hodnotového systému

 • Výuka dopravní výchovy na základních školách

 • Více než 150 dopravních hřišť po celé ČR

 • Metodická a didaktická podpora výuky dopravní výchovy

 • Systém dopravní soutěže mladých cyklistů

 WEBOVÝ PORTÁL

 • Informace pro laickou i odbornou veřejnost

 • Problematika bezpečnosti silničního provozu na jednom místě


NENECH SE OVLIVNIT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany