Dopravní výchova

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
11. 04. 2017

Každý jsme jiný a odbouráváme jinak

10. 04. 2017

"Zpomal! Budeš rychlejší!"

10. 04. 2017

Nevykoleduj si nehodu

03. 04. 2017

Poprvé pod 100 obětí

29. 03. 2017

Ministři dopravy na Maltě: Zvýšení bezpečnosti na silnicích záleží na nás všech

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Dopravní výchova / Dětská dopravní hřiště

Dětská dopravní hřiště

Dopravní hřiště pro bezpečnou dopravní výchovu

Děti jsou naší budoucností, ale zároveň patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Než se nadějeme, tak vyrostou, začnou pobíhat po ulici a také začínají jezdit na kole, čímž aktivně vstupují do silničního provozu, kde na ně čeká řada nebezpečí.

Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 ještě více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. Na našem území se jich v současné době nachází více než 160. Máme tak jednu z nejrozvinutějších sítí dopravních hřišť v Evropě. I podle slov samotných rodičů dětí, jsou dopravní hřiště úžasná věc. Děti se zde formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném provozu, testují zde své znalosti a nakonec zde mohou získat třeba i průkaz pro malé cyklisty.

Systematická dopravní výchova probíhá během celého roku a je sestavena tak, aby si z ní děti odnesly co nejvíce. V první části poznávají například dopravní značky, učí se teoretickým základům; v druhé pak již prakticky používají komunikace dopravního hřiště a formou hry si nacvičují dopravní provoz. Tím se co nejvíce učí, jak se správně chovat a zajišťovat si tak vlastní bezpečnost na komunikacích.

Dopravní hřiště není určené jen pro děti ze základních škol. Vhodné je i pro mateřské školy a další organizace pracující s dětmi jakéhokoliv věku. Mohou se zde ale pořádat například i projekty rozvoje dopravní výchovy do rodin, kde se nevzdělávají jen děti, ale také jejich rodiče a vhodné jsou i pro další volnočasovou aktivitu dětí a veřejnosti.

Tématický plán dopravní výchovy

Tématický plán je zpracován na minimální rozsah požadovaných znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích  k získání „Průkazu cyklisty“ pro žáky 4.tříd základních škol. K výuce je užito deseti obrazů BESIPu „Neboj se silnice“. Součástí výuky je  závěrečné přezkoušení pravidel provozu na pozemních komunikacích pomocí testů, jejichž obsah je součástí tohoto plánu.

Průkaz cyklisty: Pro žáky 4. tříd základních škol

prukaz

prukaz

detail