Švédsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

V zemích EU/EHP/Švýcarsko lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Po 26. červnu 2012 bude moci každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Při cestě motorovým vozidlem je zapotřebí mít řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění.

Víza - režim vstupu

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Švédska vízum ani pobytové povolení, a to na základě článku 21 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, bývalý článek 18 Smlouvy o ES; (Úřední věstník C 83, svazek 53, ze dne 30. března 2010), který stanoví, že “Každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.“ Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu delším než 90 dnů je občan povinen požádat o vydání pobytového povolení pro občana členské země EU. O toto povolení je možno požádat buď před odjezdem na Velvyslanectví Švédska v Praze, nebo po příjezdu do Švédska přímo na místně příslušném oddělení švédského migračního úřadu (Migrationsverket).

Pro turisty neexistuje zvláštní přihlašovací povinnost.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Švédsko je zemí poměrně bezpečnou, ve které neexistují žádná zvláštní opatření nebo omezení. I zde se však vyskytují případy vloupání a vykrádání osobních automobilů a autobusů na volných prostranstvích nebo i parkovištích, a to zejména v nočních nebo brzkých ranních hodinách. V centrech větších měst může dojít ke kapesním krádežím. Proto je lépe přenocovat v četných kempech či hotelech. Doporučuje se parkovat na vyznačených místech a zaplatit stanovený poplatek. Pokuty za špatné parkování se udělují i cizincům.
Ve Švédsku platí zákaz kouření v pohostinských zařízeních (nikoliv venku na "zahrádkách").
Turista, který navštíví Švédsko, má za povinnost respektovat švédské zákony a další předpisy, Upozorňujeme, že např. za nelegální dovoz narkotik může dosáhnout trest odnětí svobody až 10 let.
Jsou evidovány i případy uvěznění českých řidičů z důvodu nálezu alkoholu v krvi během řízení motorového vozidla. Trestnost je stanovena limitem 0,2 promile.
Ve Švédsku není dovoleno požívat alkohol na veřejných prostranstvích. Za alkohol je považováno i pivo od 3,5 % výše. Alkohol se prodává výhradně ve státním monopolním podniku Systembolaget, jehož obchody mají omezenu prodejní dobu (zejména o víkendech a státních svátcích). Pivo do 3,5 % je v prodeji i v běžných obchodech.
Ve Švédsku je povinnost jezdit s rozsvícenými světly automobilů po celých 24 hodin. Dále se doporučuje v zimních měsících (listopad - duben) používat zimní pneumatiky. Povinnost vybavit automobil zimními pneumatikami v těchto měsících se vztahuje na automobily registrované ve Švédsku. Na dálnicích se sice nevybírá poplatek, ale ve Stockholmu je zavedeno mýto (Trängselskatt) za vjezd do města ve všední dny. Poplatek se ovšem nevztahuje na vozy s cizími registračními značkami. Podrobné informace jsou i v angličtině na webové stránce švédského Dopravního úřadu (Transportstyrelsen, Swedish Transport Agency) - www.transportstyrelsen.se (rubrika Congestion tax in Stockholm).


NECHOĎ ZA SVŮJ LIMIT

Akce a kampaně

NECHOĎ ZA SVŮJ LIMIT Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.