Rumunsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan ČR může cestovat do Rumunska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Rumunska.  Po 26. červnu 2012 mohou cestovat děti do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

Řidiči musí být vybaveni platným řidičským průkazem, český řidičský průkaz je v Rumunsku uznáván, technickým průkazem vozu, zelenou kartou a dokladem opravňujícím k řízení vozidla, pokud jde o vozidlo koupené na leasing, nebo půjčené - stačí plná moc majitele nejlépe v angličtině. Občanům ČR v Rumunsku dlouhodobě nebo trvale pobývajícím (tzn. na základě příslušného povolení k pobytu) se doporučuje vyměnit český řidičský průkaz za průkaz rumunský z důvodu snadnějšího administrativního postupu v případě zadržení řidičského průkazu policií při spáchání dopravního přestupku.

Bezprostředně po vjezdu do Rumunska je nutné si zakoupit silniční známku, tzv. eletronickou rovinietu. Elektronická rovinieta funguje obdobně jako elektronické mýtné. Kontrola se provádí kamerovým systémem, popř. ji provádějí také příslušníci dopravní policie, nebo pracovníci CNADNR (Národní silniční a dálniční společnost) a pracovníci ARR (Rumunský silniční úřad). Ceny jsou uvedeny na webových stránkách Svazu silničních dopravců Rumunska www.untrr.ro.

Víza - režim vstupu

Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají povinnost se do 15 dnů od vstupu na území Rumunska přihlásit na nejbližším útvaru cizinecké policie. Stejná lhůta se vztahuje i na oznámení jakékoliv relevantní změny, která u cizince nastane. Pokud občan EU hodlá na území Rumunska pobývat maximálně 3 měsíce, není nutné vyřizovat žádné další formality.

V případě, že se občan EU chce na území Rumunska zdržet déle než 3 měsíce, musí se do 90 dnů od vstupu přihlásit na nejbližším útvaru cizinecké policie.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Ačkoliv na mnoha hlavních silničních tazích došlo v posledních době k výraznému zlepšení, je dosud stav silnic v Rumunsku spíše špatný. Na hlavních silnicích je třeba počítat s přítomností chodců, cyklistů a zejména v noci zvlášť nebezpečných neosvětlených povozů. Doporučuje se omezit jízdu v noci na minimum a počítat s mnohem větší časovou rezervou. Upozornění se týká rovněž většího množství volně se pohybujících psů jak ve městech, tak i mimo ně. Je třeba zachovávat opatrnost. Ročně je zaznamenáno několik stovek případů pokousání psy.

Při průjezdu rumunským územím se zásadně nedoporučuje parkovat nebo přespávat v autech na neosvětlených, neoznačených parkovištích mimo města apod. Není bezpečné směňovat peníze mimo oficiální směnárny nebo banky. Dále je doporučeno nenosit u sebe větší hotovost a věnovat pozornost osobním dokladům.

 


NECHOĎ ZA SVŮJ LIMIT

Akce a kampaně

NECHOĎ ZA SVŮJ LIMIT Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany