Portugalsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan ČR může cestovat na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se cestovat na občanský průkaz s odděleným/odstřiženým rohem. Platnost zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů, který byl proveden před 1. 7. 2011, bude ukončena dnem 26. června 2012. Od uvedeného data bude moci každý občan ČR – tedy včetně dětí – cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

V případě ztráty/odcizení cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

U řidičů se vyžaduje řidičský průkaz, technický průkaz a zelená karta vozidla. Řidičský průkaz ČR je platný k řízení motorových vozidel v Portugalsku.

Víza - režim vstupu

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Občané ČR mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem. Zdržuje-li se občan v Portugalsku více než 90 dní, má povinnost ohlásit tuto skutečnost na Cizinecké a pohraniční policii Portugalska (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Občanům ČR je doporučeno, aby se při cestách do zahraničí zaregistrovali do aplikace DROZD (Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí).

Bezpečnostní situace v Portugalsku je srovnatelná s jinými evropskými zeměmi. Ve velkých městech a v turistických oblastech je nutno dbát zvýšené opatrnosti před drobnými krádežemi a krádežemi v automobilech.

Doporučuje se dodržovat následující zásady:

  • nespouštět z dohledu svá osobní zavazadla ani příruční tašku;
  • v žádném případě nenechávat doklady a cenné věci v zaparkovaném vozidle, nenechávat věci volně položené na sedadlech;
  • nevystavovat cenné předměty na veřejnosti (např. otevíráním kufru auta před jeho opuštěním);
  • nenechávat bez dozoru plně naložené vozidlo;
  • při cestování osobním vozem v městském provozu se v autě zamknout;
  • nenosit pohromadě všechny doklady, pasy a větší hotovost nechat v hotelovém trezoru
  • nosit fotokopie dokladů totožnosti (občanského průkazu či pasu);

Je doporučeno udělat si před cestou fotokopie dokladů a mít odděleně poznamenány potřebné kontakty na rodinné příslušníky či známé, kteří mohou v případě potřeby poskytnout finanční pomoc, a na banku za účelem nahlášení odcizení/ztráty platební karty.

V Portugalsku je zakázáno držení tzv. pepřových sprejů i jejich dovoz.

Přechovávání, distribuce a prodej drog jsou v Portugalsku trestány vysokými sazbami odnětí svobody.

Kouření ve veřejných prostorách v Portugalsku je kromě vyhrazených prostor zakázáno.

Dálniční síť je v Portugalsku zpoplatněna.


#nepozornostzabíjí

Akce a kampaně

#nepozornostzabíjí Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

17. 4. 2019

DDH Praha 9

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.