Portugalsko - Celní a devizové předpisy

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Je doporučeno si před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Pro cestující ze zemí EU nejsou uplatňována žádná omezení na hodnotu převáženého zboží. Stejně tak neexistují žádné limity pro převoz hotovosti mezi členskými státy EU. Celní orgány mají kompetenci konat především za účelem ochrany vnějších hranic EU. V případě, že mají podezření, že dochází k dovozu nedovoleného zboží či množství ze země EU, mohou tuto skutečnost předat buď Úřadu pro potravinovou a ekonomickou bezpečnost (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE) nebo vojenské policii - Národní republikánské gardě (Guarda Nacional Republicana – GNR).

Pro zboží dovážené ze třetích zemí se uplatňují následující pravidla: Portugalské celní předpisy se vztahují na zboží nekomerční povahy převážené cestujícími jako osobní zavazadlo a maximální peněžní hodnota dováženého zboží činí 430 € v případě letecké a námořní přepravy a 300 € u pozemní dopravy, stejně jako v případě přepravy soukromými leteckými či námořními prostředky. Povolené množství zboží dováženého do Portugalska ze zemí mimo EU v osobním zavazadle činí 4 l vína a 16 l piva.

Rozdílné sazby DPH (IVA) se při nákupu a dovozu zboží osobní potřeby v rámci EU neuplatňují. Cestující platí sazbu DPH platnou v místě nákupu. Pokud jde o tabák a alkoholické nápoje, občan EU může nakoupit v jiných státech EU, kde zaplatí příslušnou sazbu spotřební daně, a to pro spotřebu svou nebo v rámci rodiny, tato množství produktů, aniž by musel platit příslušnou spotřební daň v Portugalsku:

Tabákové výrobky:

  • Cigarety – 800 kusů
  • Doutníčky (do 3 g/ks) – 400 kusů
  • Doutníky – 200 kusů

Alkoholické nápoje:

  • Lihové nápoje – 10 litrů
  • Lihoviny s nižším obsahem alkoholu – 20 litrů
  • Vína – 90 litrů (z toho max. 60 l šumivých vín)
  • Pivo – 110 litrů

Množství přesahující uvedené limity se považují za komerční dovoz a za ten se musí platit příslušná daň.

Které zboží je zakázáno dovážet, a může být proto zabaveno? Jaký je postup zabavování předmětů?
Obecně je to zboží, u něhož je podezření z padělání (např. hodinky, tašky, sportovní potřeby), radarové detektory, vzácné kovy, bankovky a mince, šperky, drahé kameny a cenné předměty. Zabavené předměty jsou předány příslušným orgánům, které postupují podle portugalských zákonů.

Které zboží se nesmí dovážet nebo jeho dovoz je omezený? Jaký je postup zabavování předmětů?
Živá zvířata, produkty živočišného původu, potraviny a další, v závislosti na zemi původu a určení. Tento materiál je zkoumán a poté musí být proclen, k čemuž je třeba předložit potřebné dokumenty. V případě, že nesplňuje dovozní podmínky, je zabaven, zničen nebo vrácen.

Ze zemí EU je jediným požadavkem u živých zvířat očkování proti vzteklině. Zvíře musí být doprovázeno vlastním dokladem (pasem).

Co je možno považovat za dočasný dovoz? Za jakých podmínek?

Vyvážené zboží, které je předmětem smlouvy o nájmu, nebo je zapůjčené a jeho majitelem zůstává odesílatel. Zboží může být dočasně vyvezeno ze země původu z různých důvodů (příklady: oprava, výstava, prezentace). Důvod vývozu musí být uveden na faktuře.

 


Zpomal - budeš rychlejší

Akce a kampaně

Zpomal - budeš rychlejší Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

17. 4. 2019

DDH Praha 9

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.