Polsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan ČR může cestovat do Polska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Polska. Po 26. červnu 2012 může každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Řidičské průkazy vydané členskými zeměmi jsou uznávané v Polsku a mají platnost dle vyznačení v daném dokumentu. Řidič je povinen mít při sobě osvědčení o technickém průkazu a doklad o zaplaceném zákonném pojištění vozidla. Motorové vozidlo musí být k cestě do Polska označeno rozlišovací značkou státu (CZ), pokud vozidlo není označeno registrační značkou se znaky EU (modrý obdélník, dvanáct hvězdiček a písmena CZ).

Víza - režim vstupu

K pobytu do tří měsíců se nepožaduje povolení k pobytu.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Existuje nebezpečí odcizení peněz, dokladů a cenností v místech s vyšší koncentrací lidí a v nočních vlacích na trase z Varšavy do ČR. Dále existuje nebezpečí vloupání do vozidel, především pak do osobních vozů. Je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti, zejména při jízdě v nočních hodinách. Je doporučeno parkovat na střežených parkovištích, jakož i nezastavovat, zejména v noci, na odlehlých parkovištích. Stejně tak je nutno důsledně dbát na zamykání vozidla, a to i v místech, jako je benzinová stanice. Věci je nutno umístit tak, aby bylo minimalizováno riziko zcizení. V případě krádeže nebo vloupání je třeba událost nahlásit na nejbližší policejní stanici.(tísňová linka policie 997, městská policie 986). Při sepisování policejního protokolu je nutné se domáhat přesných údajů a trvat na přítomnosti tlumočníka, v případě nesnází se poté domáhat spojení se Zastupitelským úřadem, resp. s nepřetržitou službou konzulárního oddělení.
Řidiči i všechny další osoby ve vozidle musí využít bezpečnostních pásů (na předních i zadních sedadlech). Dítě do 12 let a do 150 cm výšky musí sedět v dětské sedačce s atestem. Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefon (to neplatí, je-li instalována „hands free“ sada). Pro řidiče platí povinnost celodenního a celoročního svícení.

Pro vozidla nad 3,5 t se vztahuje systém elektronického mýtného viatoll. Elektronické mýtné platí pro všechna vozidla, tedy i osobní auta, jestliže včetně přívěsu dosáhnou hmotnosti vyšší než 3,5 t. Zaplacení mýtného neosvobozuje od placení za jízdu po zpoplatněných dálnicích, tzn., že řidiči vozidel nad 3,5 t zaplatí kromě mýtného viatoll také poplatky na placených dálnicích.
V Polské republice je povolen maximální obsah alkoholu v krvi do 0,2 promile. V případě překročení tohoto limitu má policie právo dle platných polských předpisů zadržet řidičský průkaz. Policejní přístroje pro měření alkoholu v krvi ukazují výsledek alkoholu v mg/l, což znamená, že zobrazovaná hodnota v přístroji nesmí být vyšší než 0,1 mg/l, tj. 0,2 promile.
Nejvyšší povolená rychlost pro vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny.

  • v obytné zóně: 20 km/h;
  • v obci: 50 km/h, v době od 5,00 do 23,00 hodin;
  • v obci: 60 km/h, v době od 23,00 do 5,00 hodin;
  • mimo obec: 90 km/h;
  • na rychlostní silnici s jedním jízdním pruhem v jednom směru nebo silnici se dvěma jízdními pruhy v jednom směru - 100 km/h;
  • na rychlostní silnici se dvěma jízdními pruhy v jednom směru - 120 km/h;
  • na dálnici: 140 km/h.

Dle polských předpisů jsou řidiči-cizinci povinni uhradit pokutu na místě.
Pokud řidič nemá dostatečné množství finančních prostředků na zaplacení pokuty nebo nesouhlasí s udělením pokuty, policie může buď:

- zadržet řidiče do doby zahájení tzv. zrychleného soudního řízení (tj. až do
48 hodin od momentu zadržení)

nebo

- policie může zadržet jeho doklad opravňující k překročení hranice do doby
vydání rozsudku v rámci zrychleného soudního řízení.
 
Je potřeba upozornit na neukázněnost polských řidičů a nedodržování základních pravidel silničního provozu, například nepoužívání směrových světel při předjíždění nebo přejíždění mezi jednotlivými jízdními pruhy. Odlišné jsou i některé zvyklosti, odbočování a otáčení přes střední dělicí pás čtyřproudových vozovek, dodržování pravidla přednosti pro chodce, který vstoupil na přechod, odlišná je úprava značení na kruhových objezdech. Na silnicích jsou často vyjeté hluboké koleje ztěžující jízdu, zejména při dešti jsou velmi nebezpečné, technický stav vozovek je celkově na nízké úrovni.
Do Polska je zakázané přivážet a vyvážet drogy a psychotropní látky.
Polská republika je zemí s tradičním náboženským cítěním, forma zbožnosti je však odlišná od českých zvyklostí. V církevních prostorách je nutné se vhodně chovat.


Auto vs. motocykl - spolu, nikoliv proti sobě

Akce a kampaně

Auto vs. motocykl - spolu, nikoliv proti sobě Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.