Makedonie - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občané České republiky mohou vstoupit na území Republiky Makedonie s platným cestovním pasem. Na základě jednostranného rozhodnutí makedonských úřadů vstupovat občané ČR a dalších zemí na území Makedonie i na základě předložení platného občanského průkazu se strojově čtecí zónou, který bude uznáván jako cestovní doklad. V případě cestování na občanský průkaz je cizinec na hraničním přechodu zpravidla vyzván k vyplnění formuláře - průvodky, kterou orgán provádějící hraniční kontrolu opatří vstupním razítkem. Tento formulář je třeba mít při sobě po celou dobu pobytu a předložit ho hraniční kontrole při opouštění území Republiky Makedonie. Občanský průkaz ČR nelze použít při letecké přepravě přímým leteckým spojem z ČR do Makedonie. České pohraniční orgány se v tomto případě řídí zákonem o cestovních dokladech ČR, který umožňuje překročit vnější hranici EU pouze s platným cestovním dokladem ČR.
Děti do 18 let věku vstupující do Makedonie bez doprovodu rodičů (pěstounů) musí na požádání pasových orgánů země předložit písemný souhlas obou rodičů (pěstounů) s cestou. Cestují-li pouze s jedním z nich, může pasový orgán vyžadovat souhlas druhého rodiče (pěstouna). Tento doklad musí být ověřen příslušným orgánem země, z níž cizinec pochází (která vystavila cestovní doklad) nebo diplomaticko-konzulárním zastoupením Republiky Makedonie v této zemi.

Víza - režim vstupu

Občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území země po dobu nejvýše 90 dnů nebo projíždět přes území Republiky Makedonie bez víz s platným cestovním pasem České republiky nebo s občanským průkazem ČR (pozemní cestou). Přihlašovací povinnost je v kompetenci provozovatele ubytovacího zařízení. V případě ubytování v soukromí je třeba se přihlásit do 24 hodin na nejbližší policejní stanici. Potvrzení o přihlášení není vydáváno.
Občan mladší 18 let může vstoupit na území Makedonie/FYROM s vlastním cestovním pasem. V případě, že cestuje sám, nebo v doprovodu jiné osoby než rodiče (pěstouna) je povinen na požádání předložit písemný souhlas rodičů (pěstounů) s touto cestou (podrobněji viz kapitola Dokumenty). Bez vlastního cestovního pasu může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním pase je zapsán.
Občané členských zemí Evropské unie se nemusí prokazovat cestovním pojištěním jako jednou z obecných podmínek vstupu na území Makedonie.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Při individuálních cestách na severozápad a západ Republiky Makedonie (příhraniční regiony s Kosovem a Albánií) se doporučuje zvýšená opatrnost. Cestovatelé by se měli zdržovat ve větších osadách a turistických lokalitách. Návštěvy řídce osídlených horských oblastí (pohoří Korab, Šar Planina, Jablanica) je nejlépe uskutečnit s důvěryhodným místním doprovodem. O delších horských pobytech je doporučeno informovat místní policii. V ostatních částech země je třeba dodržovat všeobecně platná pravidla (cestovat pokud možno ve dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích apod.).
AUTO-MOTO a další služby: V zemi je poměrně hustá síť převážně soukromých autoservisů, které poskytují služby na dobré úrovni. Problémy někdy činí nedostatek originálních náhradních dílů. Ceny odpovídají evropským poměrům. Zásobování PHM je dobré. Mezinárodní “zelená karta” (povinné ručení) je na hranicích důsledně vyžadována.
Dálniční poplatky se platí na několika místech na hlavní tranzitní magistrále. Mýtné je inkasováno pouze v makedonských denárech (MKD). V průběhu hlavní turistické sezony dopravní policie intenzivně kontroluje dodržování dopravních předpisů a rychlostních limitů. V případě, že řidič nemůže či nechce zaplatit pokutu, je zpravidla nekompromisně zadržen cestovní doklad a poté může následovat řízení u místního "přestupkového soudu".
V případě, že se cestovatel stane obětí pokusu o vymáhání úplatku ze strany hraničních orgánů, dopravní policie apod. je doporučeno neprodleně o této skutečnosti informovat nejbližší policejní stanici, případně telefonicky přímo Protikorupční oddělení Ministerstva vnitra Republiky Makedonie na čísle +389 2 314 32 59.
Při pobytu na území Republiky Makedonii je doporučeno českým občanům zaregistrovat se do databáze „Dobrovolná registrace občanů ČR cestujících do zahraničí“ – DROZD na adrese http://drozd.mzv.cz/ .


Aktuálně

Akce a kampaně

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.