Belgie - Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Oficiální název státu

Belgické království

Koninkrijk België (nizozemsky)

Royaume de Belgique (francouzsky)

Rozloha

30 527,9 km2

z toho:

 • Vlámsko: 13 522,3 km2
 • Valonsko: 16 844,3 km2
 • Brusel: 161,4 km2

Počet obyvatel:

10 839 905 (k 1. 1. 2010)

Hustota na km2: v průměru 355/km2

z toho:

 • ve Vlámsku: 462/km2 (stav k 1. 1. 2010)
 • ve Valonsku: 208/km2 (stav k 1. 1. 2010)
 • v Bruselu: 6 750/km2 (stav k 1. 1. 2010)

Národnostní složení

Vlámové (osoby žijící ve Vlámsku): 6 251 983 (k 1. 1. 2010) Belgičané + cizinci; Valoni (osoby žijící ve Valonsku): 3 498 384 (k 1. 1. 2010) Belgičané + cizinci; Region Brusel (dvojjazyčný) 1 089 538 Belgičané + cizinci. V Belgii žije německy hovořící menšina (tvořící germanofonní společenství) představující 75 222 obyvatel (k 1. 1. 2010). Většina obyvatel Bruselu se hlásí k francouzské jazykové příslušnosti, 15% k vlámské jazykové příslušnosti.

Administrativně správní členění

Belgie je z územního hlediska rozčleněná do 10 provincií a tří regionů: Vlámského, Valonského a Bruselského. Země čítá 589 obcí. Současně je země dělena na jazykovém principu na frankofonní, vlámské a germanofonní (německy mluvící) společenství.

Region hlavního města

Brusel: 1 089 tis. obyvatel (k 1. 1. 2010)


Další velká města:

 • Antverpy - 483 505 obyvatel (k 1. 1. 2010)
 • Gent - 243 366
 • Charleroi - 202 598
 • Liège - 192 504
 • Bruggy - 116 741
 • Namur - 108 950

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Belgický kalendář na rok 2012 zaznamenává 11 svátků a 5 regionálních svátků.

Státní svátky:

 • 1. ledna (Nový rok) T
 • 5. dubna (Velikonoční pondělí) P
 • 1. května (Svátek práce) T
 • 17. května Nanebevzetí Ježíše Krista (6. čtvrtek po Velikonocích) P
 • 28. května – Letnice (7. pondělí po Velikonocích) P
 • 21. července – státní svátek T (1831, první belgický král Léopold složil ústavní přísahu)
 • 15. srpna (Nanebevzetí panny Marie) T
 • 1. listopadu (Všech svatých) T
 • 11. listopadu (Den příměří – konec 1. svět. války 1918) T
 • 15. listopadu – státní svátek (Den dynastie) T
 • 25., 26. prosince (Vánoce) T

Regionální svátky:

 • 11. 7. Svátek Vlámského společenství (vlámské instituce, úřady mají zavřeno; obchody apod. nikoliv) T
 • 27. 9. Svátek Francouzského společenství/Svátek valonského regionu (tj. valonské a bruselské instituce a úřady mají zavřeno; obchody apod. nikoliv) T
 • 15. 11. Svátek Německy mluvícího společenství (v německy mluvícím regionu mají instituce a úřady zavřeno) T
 • 16 . 9. Svátek Valonského společenství (třetí neděle v září) P
 • 8. 5. Svátek regionu Brusel T

Poznámka: P = datum pohyblivé, T = datum trvalé

Pracovní a prodejní doba:

Problematika pracovní doby je v komplikované struktuře belgické federace zvlášť obsáhlá. Je obvykle předmětem každoročně se opakujících tripartitních jednání mezi odborovými centrálami a podnikateli v jednotlivých sektorech hospodářství. Sektorové vymezení průměrné pracovní doby neumožňuje přesně definovat federální průměr (jde o cca 300 oborů s modifikovanými podmínkami). Obecně ovšem platí, že pracovní doba v Belgii alternuje mezi 36 a 40 hodinami týdně.

Pracovní doba ve službách a obchodu je obvykle osmihodinová. Průměrná prodejní doba v belgických obchodních sítích je od 9 do 18:30 hod. (supermarketové sítě do 20:00 hod. a v pátek do 21:00 hod., v sobotu do 18:00 hod.). Některé supermarkety mají otevřeno i v neděli, ale pouze do 12:00 hod.

 


NENECH SE OVLIVNIT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany