Belgie - Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění. Je doporučeno zařídit si na cestu a pobyt připojištění, které bude hradit nadstandardní služby v případě úrazu nebo nehody (např. repatriace) nebo úmrtí.
V Belgii se lékařské ošetření platí rovnou lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.

V Belgii je nutno i při místních hovorech vytáčet předčíslí města (např. Brusel má 02). Při volání ze zahraničí nula odpadá. Mezinárodní předčíslí Belgie je 0032. Telefonní čísla různých naléhavých služeb se volají po Belgii bez volacího znaku.

Důležitá telefonní čísla:

Lékařská služba první pomoci: 100
Policie: 101
Belgický červený kříž: 105
Informace o telefonních čislech v Belgii: 1307
Informace o telefonních čislech v zahraničí: 1304
Ztracená nebo ukradená karta: 070-344344
Letiště v Bruselu (Zaventem)-informace,rezervace 02/7232323

Velvyslanectví České republiky v Belgii - Ambassade de la République tcheque

Adresa: 154, Avenue Adolphe Buyl, 1050 Bruxelles

Telefon:

+322/6418930, sekretariát vv-6418932, zást.vv.-6418935, konzulka - 6418943, FHÚ-6418933, ÚPO-6418936, 6418937

Fax:

+322/6418931, KO-6418944

Nouzová linka

+32/477/257104

E-mail

brussels@embassy.mzv.cz

Provozní hodiny úřadu:

pondělí - pátek 08.00 - 16.30

 


NENECH SE OVLIVNIT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany