Videospoty SEMAFÓREK

Metodika jednotné výuky na dopravním hřišti vznikla v roce 2017 za finanční podpory Ministerstva dopravy. Jejím cílem bylo vytvořit textový podpůrný materiál, díky němuž se sjednotí výuka na dopravních hřištích v celé České republice. Metodika zahrnuje výuku žáků na dopravních hřištích od prvních po páté ročníky základních škol. Součástí materiálů pro čtvrté ročníky jsou i videa „Semaforek na kole“. Čtrnáct dílů zde zachycuje bezpečné chování cyklisty a jeho přípravu na pohyb na pozemních komunikacích. Tato videa neslouží pouze pro potřeby dopravních hřišť, ale jistě se stanou i dobrou pomůckou ke zpestření vyučování na základních školách. Jedním z přínosů videa Semaforek na kole je doplnění titulky pro děti se sluchovým postižením.
 
 


DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany