Slovensko - Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Na Slovensko je nutno cestovat s Evropským průkazem zdravotního pojištění, který se v případě ošetření předkládá lékaři. V případě, chronického onemocnění, pokud je známo, že bude během pobytu vyžadována určitá péče (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Slovensku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.
Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu na Slovensku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.
Na základě nařízení Rady (ES) č. 1408/71 by měla být zdravotní péče, kterou budou poskytovat cizím pojištěncům zdravotnická zařízení na Slovensku, hrazena prostřednictvím slovenských zdravotních pojišťoven. Spoluúčast pacienta-cizince je stejná jako spoluúčast občana SR. V případě, že občanovi bude ve zdravotnickém zařízení na území SR odpírána zdravotní péče, či bude vyžadováno její zaplacení v hotovosti, je možno takovou situaci konzultovat se zdravotní pojišťovnou v ČR, příp. s Centrem mezistátních úhrad. Pokud z jakéhokoliv důvodu občan ČR uhradí péči v hotovosti, je nutno uschovat originály účtů a po návratu do ČR se obrátit na pobočku své české zdravotní pojišťovny.

Je potřeba upozornit na právní úpravu týkající se úhrady poskytnutí tzv. technické pomoci ze strany zasahujících záchranných služeb. Výše nákladů na technickou pomoc závisí na počtu zasahujících osob a rozsahu použitých technických prostředků a může být značná zejména při použití prostředků letecké přepravy. Úprava se vztahuje na případy postižených osob bez ohledu na jejich státní občanství, jakož i bez ohledu na skutečnost, zda turista, sportovec nebo horolezec porušil či neporušil své povinnosti, tedy např. dodržení pokynů horské služby. Je proto doporučeno těm, kteří se chystají k cestám na území Slovenské republiky za účelem horské turistiky, horolezeckých výprav, vysokohorského lyžování nebo jiných náročných sportovních výkonů v horských oblastech, aby se pro tento účel připojistili. Při uzavírání pojistky je třeba se ujistit, že se pojistná smlouva vztahuje i na tzv. pátrací, vyprošťovací a zachraňovací náklady.

Důležitá telefonní čísla

  • Policie 158
  • Požární ochrana 150
  • Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život 155
  • Integrovaný záchranný systém 112
  • Linka záchrany (poradenství při poskytování první pomoci) 0850 11 13 13
  • Horská záchranná služba 18 300
  • Letecká záchranná služba 18 155
  • Informace o telefonních číslech v SR: 1181
  • Informační a dispečerská služba motoristům: 18123, 1815

 

Velvyslanectví České republiky na Slovensku

Veĺvyslanectvo Českej republiky

 

Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava

Telefon

+421/2/59203301,   59203303-4, ved.KÚ-59203340,

   

Nouzová   linka

+421/903287003

E-mail

bratislava@embassy.mzv.cz

   
   
   
   
   
   

Provozní   hodiny úřadu

pondělí   - pátek 07.45 - 16.15

Úřední   hodiny KÚ pro veřejnost:

pondělí   - čtvrtek 09.00 - 12.00


Agresivita zabíjí

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany