Slovensko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan ČR může cestovat na Slovensko na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Slovenska. V této souvislosti připomínáme, že s účinnosti od 1. 7. 2011 nelze již zapsat dítě do cestovního pasu rodiče. To znamená, že po 26. červnu 2012 může cestovat dítě (občan mladší 10 let) do zahraničí z ČR pouze s vlastním cestovním dokladem. Rovněž dítě (občan mladší 10 let) zapsané v občanském průkazu rodiče bude moci cestovat do států EU pouze s vlastním cestovním dokladem. Rodič bude moci prokazovat údaje k dítěti zapsanému v občanském průkazu pouze na území ČR.

Víza - režim vstupu

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území SR vízum ani pobytové povolení (platí čl. 18 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle něhož má každý občan EU právo svobodně se pohybovat na území členského státu). Občané ČR, držitelé platného průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu mohou pobývat na území SR bez pobytového povolení max. 3 měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné požádat o registraci pobytu na území SR, která se podává osobně na formuláři na policejním útvaru, a to do 30 dnů od uplynutí 3 měsíců ode dne vstupu na území Slovenské republiky. Policejní útvar vydá občanu ČR potvrzení o registraci pobytu, ve kterém je uvedeno jméno, příjmení, adresa registrované osoby a datum registrace. Občan ČR může požádat i o vydání dokladu o pobytu „Pobytový preukaz občana EU“ s platností na 5 let. K vydání tohoto dokladu vyžaduje policejní útvar i další podklady, např. doklad o ubytování.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Na území SR je trestné dovážet omamné a psychotropní látky, jedy a prekurzory, a to ani pro vlastní potřebu. Vzhledem k výskytu případů okradení a zvláště vykrádání osobních automobilů (hlavně v letním období) je doporučeno všem občanům ČR pobývajícím na území SR pečovat o svůj majetek (auta, kabelky atd.) V případě okradení, zejména při odcizení cestovních a jiných dokladů, je potřebné událost nahlásit slovenské policii a vyžádat policejní protokol o nahlášené krádeži.

Bezpečnostní situace v SR odpovídá standardu evropských zemí. Doporučuje se zvýšená opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, a to zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů (např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa). Při pobytu na území SR musí občan ČR respektovat zákony a nařízení SR, zastupitelský úřad ČR není v tomto ohledu oprávněn zasahovat do rozhodnutí slovenských justičních, resp. i správních orgánů.
Je praktické vybavit se na cestu kopií cestovního, pojišťovacího či jiného dokladu pro případ ztráty originálních dokladů.

Sazebník poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic v SR:
Motorová vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t včetně přípojného vozidla:

  • roční dálniční známka 50,00 EUR
  • měsíční dálniční známka 14,00 EUR
  • desetidenní dálniční známka 10,00 EUR

Nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily je v obcích 50 km/h, mimo obce 90 km/h a na dálnicích mimo obec 130 km/h. Během jízdy je povoleno telefonovat pouze při použití hands-free. Zimní pneumatiky u osobního auta jsou povinné, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Je proto doporučeno mít zimní pneumatiky po celou zimu. Na Slovensku platí celoročně celodenní svícení. Došlo také k výraznému zvýšení pokut za porušení dopravních předpisů.

Na území Slovenské republiky zabezpečuje motoristům pomoc v nouzi Národní automotoklub SR, na který se lze dovolat na telefonní čísla +421 18123 nebo +421 18154. Tato telefonní čísla jsou dostupná ze všech sítí. Pomoc zabezpečuje NAMK 24 hodin denně. Při nehodě je doporučeno na místo události zavolat policii.

 


Asistenční systémy

Akce a kampaně

Asistenční systémy Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany