Německo - Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Oficiální název státu

Spolková republika Německo (SRN)

Bundesrepublik Deutschland (BRD)

Rozloha

357 020,22 km2

SRN sousedí s devíti státy, z nichž nejdelší společnou hranici má s Rakouskem (815 km), s Českou republikou (811 km), následuje Nizozemí (567 km), Francie (448 km), Polsko (442 km), Švýcarsko (316 km), Belgie (156 km), Lucembursko (135 km) a Dánsko (67 km). Na severu Německo obklopuje Baltské a Severní moře.

Počet obyvatel

Celkový počet obyvatel -  81,5 milionů. Průměrná hustota obyvatelstva v SRN je 229 obyvatel na km2.

Členění země

Spolková republika Německo se skládá celkem z 16 spolkových zemí, které mají vlastní zemské sněmy a zemské vlády. 29 vládních krajů (Regierungsbezirk); 444 okresů a statutárních měst; přibližně 14 800 obcí, z toho 83 velkoměsta se 100 000 obyvateli nebo více, 108 středně velikých měst s 50 000 až 99 999 obyvateli, 462 obcí s 20 000 až 49 999 obyvateli.

Hlavní město:

Berlín                                                  3 443 570 obyvatel

Další velká města:

  • Hamburk 1 780 748 obyvatel
  • Mnichov 1 326 807 obyvatel
  • Kolín nad Rýnem 995 420 obyvatel

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky se z náboženských důvodů a z důvodu zemského členění částečně liší mezi různými Spolkovými zeměmi.

Přehled státních svátků pro jednotlivé Spolkové země (I.)

Svátek

Bádensko
Virtembersko

Bavorsko*

Berlín

Braniborsko

Brémy

Nový rok (1.1.)

X

X

X

X

X

Tři králové (6.1.)

X

X

 

 

 

Velký pátek

X

X

X

X

X

Velikonoční pondělí

X

X

X

X

X

Den práce (1.5.)

X

X

X

X

X

Nanebevstoupení Páně

X

X

X

X

X

Svatodušní pondělí (Letnice)

X

X

X

X

X

Svátek Božího těla

X

X

 

 

 

Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)

 

XX

 

 

 

Den německé jednoty (3.10.)

X

X

X

X

X

Den reformace (31.10.)

 

 

 

X

 

Všech svatých (1.11.)

X

X

 

 

 

Den pokání a modlitby

 

 

 

 

 

Vánoce (25./26.12.)

X

X

X

X

X

X zákonný státní svátek
XX zákonný státní svátek v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem
* ve městě Augsburgu je navíc 8. 8. Svátek míru (Friedensfest) zákonným státním svátkem

Přehled státních svátků pro jednotlivé Spolkové země (II.)

Svátek

Hamburk

Hesensko

Meklenbursko přední Pomořansko

Dolní Sasko

Severní Porýní Vestfálsko

Nový rok (1.1.)

X

X

X

X

X

Tři králové (6.1.)

 

 

 

 

 

Velký pátek

X

X

X

X

X

Velikonoční pondělí

X

X

X

X

X

Den práce (1.5.)

X

X

X

X

X

Nanebevstoupení Páně

X

X

X

X

X

Svatodušní pondělí (Letnice)

X

X

X

X

X

Svátek Božího těla

 

X

 

 

X

Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)

 

 

 

 

 

Den německé jednoty (3.10.)

X

X

X

X

X

Den reformace (31.10.)

 

 

X

 

 

Všech svatých (1.11.)

 

 

 

 

X

Den pokání a modlitby

 

 

 

 

 

Vánoce (25./26.12.)

X

X

X

X

X

X zákonný státní svátek

Přehled státních svátků pro jednotlivé Spolkové země (III.)

Svátek

Porýní Falcko

Sársko

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Šlesvicko-Holštýnsko

Durynsko

Nový rok (1.1.)

X

X

X

X

X

X

Tři králové (6.1.)

 

 

 

X

 

 

Velký pátek

X

X

X

X

X

X

Velikonoční pondělí

X

X

X

X

X

X

Den práce (1.5.)

X

X

X

X

X

X

Nanebevstoupení Páně

X

X

X

X

X

X

Svatodušní pondělí (Letnice)

X

X

X

X

X

X

Svátek Božího těla

X

X

**

 

 

***

Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)

 

X

 

 

 

 

Den německé jednoty (3.10.)

X

X

X

X

X

X

Den reformace (31.10.)

 

 

X

X

 

X

Všech svatých (1.11.)

X

X

 

 

 

 

Den pokání a modlitby

 

 

X

 

 

 

Vánoce (25./26.12.)

X

X

X

X

X

X

X zákonný státní svátek
** Svátek Božího těla je zákonným státním svátkem pouze v obcích, které byly stanoveny saským ministerstvem vnitra. Tyto se nachází v okresu Budyšín (Bautzen) a v západní Lužici
*** v někt. oblastech Durynska

Pracovní doba je flexibilní a regulována pouze sjednanými tarify v jednotlivých odvětvích, pro některé podniky je pracovní doba jednotlivě sjednána. Tarify se liší i podle kvalifikačních skupin zaměstnanců.

Pracovní doba bank:
Pracovní doba bank je rozdílná - obvykle: Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 18:00 h,
Pátek: 9:00 – 13:00 h

Ve velkých městech existují filiálky velkých bank, které mají v pondělí až pátek otevřeno do 20:00 hodin a rovněž v sobotu do 14:00 hodin. Pro výběr hotovosti a eventuelně i pro bezhotovostní převody lze využívat bankomaty v samoobslužných zónách.

Prodejní doba:

Prodejní doba velkých obchodních domů a supermarketů je obvykle:
Pondělí - Pátek 09:30 – 20:00 hodin. (Některé řetězce, např. Kaufland, do 22:00 h)
Sobota 09:00 – 18:00 - 20:00 hodin.

Prodejní doba samoobsluh s potravinami je obvykle:
Pondělí – Pátek 08:00 – 19:00 hodin, ev. až do 20:00 hodin.
Sobota 08:00 – 18:00 hodin, ev. až do 20:00 hodin.

Letní prázdniny:

Po dobu letních školních prázdnin lze očekávat v jednotlivých spolkových zemích omezenější provoz úřadů a firem a současně na hlavních trasách (hlavně sever-jih) podstatné zvýšení provozu na komunikacích. Přehled školních prázdnin v jednotlivých spolkových zemích pro léta 2012-2013 (výjimečný režim mají pouze severoněmeké ostrovy):

Spolková země

léto
2012

léto
2013

Baden-Württemberg

26.07.-08.09.

25.07.-07.09.

Bayern

01.08.-12.09.

31.07.-11.09.

Berlin

20./21.06.-03.08.

19./20.06.-02.08.

Brandenburg

21.06.-03.08.

20.06.-02.08.

Bremen

23.07.-31.08.

27.06.-07.08.

Hamburg

21.06.-01.08.

20.06.-31.07.

Hessen

02.07.-10.08.

08.07.-16.08.

Mecklenburg-Vorpommern

23.06.-04.08.

22.06.-03.08.

Niedersachsen

23.07.-31.08.

27.06.-07.08.

Nordrhein- Westfalen

09.07.-21.08.

22.07.-03.09.

Rheinland-Pfalz

02.07.-10.08.

08.07.-16.08

Saarland

02.07.-14.08.

08.07.-16.08.

Sachsen

23.07.-31.08.

15.07.-23.08.

Sachsen-Anhalt

23.07.-05.09.

15.07.-28.08.

Schleswig-Holstein

25.06.-04.08.

24.06.-03.08.

Thüringen

23.07.-31.08.

15.07.-23.08.

 

 

 


DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany