Dítě ve městě - chodec

Ještě před tím, než uděláme první dětské krůčky, stáváme se již účastníky dopravního provozu. Děti jsou velmi zranitelné, a proto nezapomínejme na to, že již od jejich nejútlejšího věku je musíme učit správnému pohybu po komunikacích.

Jak se chovat a co učit dítě podle věku

Věk 0 - 4 roky

Dítě zcela jistě nebude samostatně chodit dříve než před dovršením jednoho roku. A tak jej v tomto věku budete pravděpodobně přepravovat v dětském kočárku. K základům bezpečné chůze s kočárkem platí:

 • zajistěte viditelnost kočárku; tmavé barvy na šedém pozadí budov zaniknou; zvolte světlé a jasné odstíny například žlutých a červených barev, zvýrazněte vše reflexními doplňky;
 • zajistěte správné místo pro přecházení vozovky s kočárkem; zvolte přehledný úsek, zhodnoťte výšku i stav obrubníku a vozovky v celé její šířce, abyste mohli co nejrychleji přejít;
 • zhodnoťte hustotu provozu a rychlost projíždějících vozidel; mnohdy bude nutné upravit i trasu chůze s kočárkem proti té zažité a raději využijte bezpečnější nadchod nebo podchod, případně řízenou křižovatku;
 • dítě v kočárku vždy zabezpečte proti vypadnutí.

Pokud již dítě dospělo do věku, kdy začne chodit, tak jej při chůzi po chodníku veďte vždy na straně vzdálenější od silnice, pokud přecházíte vozovku, vždy přecházejte na bezpečném místě, rozhlédněte se a snažte se dítěti vysvětlit, proč to děláte.

Věk 5 - 6 let - “Učte své děti”

Také při chůzi po chodníku je dítě vedeno na straně odvrácené od silnice, zajistíme tak bezpečnější pocit dítěte před projíždějícími vozidly a současně kontrolu před nečekaným vběhnutím dítěte do vozovky. Jako chodec by dítě mělo být vždy v doprovodu dospělé osoby. Dětem vysvětlete, že pro hraní je určeno hřiště a nikoliv vozovka.

Věk 7 - 10 let - “Výuka k samostatnosti”

Začátek povinné školní docházky je pro dítě jednou ze zásadních změn v jeho životě. Jednou z nich je i to, že se bude více pohybovat v dopravě samostatně. Nejprve nacvičenou cestou z domova do školy a zpět, poté do různých zájmových kroužků, za sportem, kamarády atd.

Naučte proto své dítě následujícím zásadám správného chování v dopravním prostředí:

Nejdříve přemýšlej – najdi bezpečné místo k přecházení.

Zastav se – zastav se na okraji chodníku.

Používej oči a uši – nejprve se rozhlédni a poslouchej.

Čekej, dokud není čas k bezpečnému přecházení vozovky – nechej přejet veškerá vozidla.

Znovu se rozhlédni a poslouchej a teprve potom přejdi nejkratší trasou vozovku.

Bezpečně přejdi – celou dobu sleduj dopravu a poslouchej.

Tyto zásady s dítětem procvičujte v klidném dopravním prostředí (například v obytných zónách); postupně dítě nechte přecházet samostatně a kontrolujte jeho chování. Najděte bezpečnou cestu pro dítě do školy a ze školy. Tuto trasu s dítětem několikrát projděte a upozorněte jej na případná nebezpečí. Učte své dítě, aby slepě nenásledovalo při přecházení vozovky ostatní děti.

Vysvětlujte další pravidla

Jako chodec se dítě v tomto věku účastní dopravy stále častěji. Vzhledem ke své výšce je ale také jedním z nejohroženějších účastníků. Navíc se stále učí odhadovat rychlost přijíždějících vozidel, učí se orientovat v provozu. Jednotlivá pravidla bezpečné chůze po chodníku, krajnici, při přecházení musíme s dětmi probírat trpělivě a nejlépe při konkrétní cestě.

Dětem vysvětlíme že:

 • se chodí po pravé straně chodníku, nikoliv po obrubníku;
 • se nepřekáží protijdoucím;
 • chodník není určen pro hraní;
 • zábradlí zabraňuje vstupu do vozovky a není to prolézačka;
 • je nutné se řádně rozhlédnout před vstupem do vozovky;
 • při přechází vozovky na přechodu je lépe počkat, až vozidla před přechodem opravdu zastaví;
 • v blízkosti přechodu je jeho použití povinné.

A upozorníme je také na nebezpečí, která hrozí při zbrklém jednání.

Vysvětlete také dítěti zásadu vidět a být viděn – oblékejte ho do pestrého oblečení, používejte retroreflexivní prvky na dětském oblečení.

Věk 10 - a více let - “Nechte děti přemýšlet”

V tomto věku se dítě stává více samostatným a začíná prosazovat své názory. Dochází k rychlému rozvoji jeho samostatnosti téměř ve všech oblastech, pohyb v dopravě nevyjímaje. Děti mohou například jezdit samy na kole bez doprovodu, mají více volného času, který tráví i s kamarády. Pohybují se tedy běžně v dopravě a převážnou míru své bezpečnosti si zajišťují samy. Měly by si být dostatečně vědomy rizik, umět se správně rozhodnout, nenechat se strhnout k nezodpovědnému a riskantnímu jednání. Mnohdy právě předvádění se, napodobování počítačových her a zbrklost vedou k tragickým nehodám.

Tato věková kategorie rovněž patří k nejzranitelnějším v silničním provozu. Proto se snažte zásady správného chování vykládat bez mentorování. Používejte kladných vzorů blízkých mladé generaci – sportovců, závodníků. Podporujte soutěživost dítěte, ale ne tu, která se projevuje v silničním provozu – to se týká zejména cyklistiky.

Využívejte zájmu dětí o výpočetní techniku – najděte si třeba počítačové hry, které lze využít pro osvojení správného chování v dopravním prostředí apod.

Na chodníku

Nebezpečným fenoménem je chůze s nasazenými sluchátky od přehrávače. Tím je výrazně sníženo vnímání okolí. Sluch je totiž pro správné reagování v provozu velmi důležitý. Stejně tak je potřeba si uvědomit, že i jezdec na kolečkových bruslích je vlastně chodec. Pro jeho pohyb po komunikaci platí dodržování pravidel silničního provozu, stejně jako pro ostatní. Vybavení ochrannými prostředky by pak mělo být samozřejmostí.


Agresivita zabíjí

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany