Buďme dětem příkladem

Dítě se učí, jak má chodit a později se pohybovat a jezdit v provozu, především tím, že samo pozoruje dění okolo sebe. Všímá si ostatních chodců, řidičů a především velice pozorně sleduje chování svých rodičů (jak při chůzi, tak i při jízdě autem). Buďme jim proto vždy kladným příkladem. Tím nejlépe vštípíme nejen těm nejmenším, ale i těm odrostlejším některé základní prvky bezpečného pohybu na pozemních komunikacích.

Snažme se proto chodit a jezdit tak, aby v nás dítě vidělo vzor, a neustále mu připomínejme nezbytnost vzájemného slušného chování, které je hlavním předpokladem bezpečného pohybu v silničním provozu. Upozorňujme dítě na chování ostatních, ať už správné či nesprávné, a to od začátku, od prvních krůčků, soustavně, vytrvale a s trpělivostí.

U negativního chování bychom se měli soustředit zejména na upozornění při:

 • chůzi po nesprávné straně chodníku, silnice, vrážení do kolemjdoucích;
 • přecházení mimo vyznačený přechod, mimo podchod (jsou-li ve vzdálenosti kratší než 50 metrů);
 • přelézání zábradlí;
 • přecházení na červenou;
 • přecházení po nesprávné straně přechodu;
 • přecházení při nedostatečném rozhledu (mezi automobily, po vystoupení z autobusu apod.);
 • nepřipoutání dětí bezpečnostními pásy v zádržných systémech (dětských autosedačkách);
 • nesledování okolního provozu při chůzi (čtení, být „mimo");
 • vytváření skupinek na chodníku, které překážejí ostatním chodcům v pohybu.

Dále upozornění na:

 • překážky provozu (obcházení, předcházení);
 • rychlou jízdu na skateboardech, na kolečkových bruslích;
 • vliv počasí na dopravu (sníh, náledí, déšť, spadané listí - kluzká vozovka, brzdná dráha);
 • jízdu cyklistů po chodníku, vedení jízdních kol po chodníku;
 • používání podchodů a nadchodů;
 • povinnost používání cyklistické přilby.

Učte děti dopravní značky

Zároveň můžeme děti pomalu a nenásilně seznamovat s některými dopravními značkami a vysvětlovat jim jejich význam (především v nejbližším okolí bydliště); jak vypadají, co komu přikazují:

 • přechod pro chodce (značka vodorovná i svislá),
 • podchod nebo nadchod (chodec kráčející po schodech),
 • zákaz vstupu chodců (chodec v kruhu s červeným lemem),
 • zákaz vjezdu všech vozidel (červeně lemovaný kruh),
 • obytná zóna a její konec,
 • pěší zóna a její konec,
 • stezky pro chodce, cyklisty, chodce a cyklisty (modrý kruh s bílým vyznačením příslušného účastníka provozu).
 • výstražný kříž pro železniční přejezd (kříže), atd.

Malujte s dětmi bezpečnost na silnicích

Pokud si dítě maluje, je vhodné ho motivovat takovými náměty z dopravy, o kterých lze dále diskutovat. Určitě stojí za to usměrnit jeho výtvarné projevy například na:

 • dopravní prostředky,
 • dopravní značky v různých situacích,
 • chodce v různých situacích,
 • policisty při řízení provozu,
 • světelnou signalizaci,
 • železniční přejezdy,
 • přechody pro chodce, apod.


DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany