Železniční přejezdy

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- v roce 2016 došlo k nárůstu počtu dopravních nehod na železničních přejezdech na 387 (+8, tj. 2,1 %) - v roce 2016 bylo usmrceno 18 osob, tj. o 3 méně než v předchozím roce, přestože je v posledních 2 letech zaznamenán pokles, jedná se o třetí nejtragičtější rok v uplynulých 6 letech!
- v roce 2016 byl podíl usmrcených na železničních přejezdech ke všem usmrceným osobám opět mírně nadprůměrný (3,3 %) - nejméně osob bylo zraněno v roce 2016 (110, tj. o 48 méně než v předchozím roce, - 30,4 %)
- z dlouhodobého pohledu je téměř 9 z 10 usmrcených osob na železničních přejezdech usmrceno v důsledku srážky s vlakem (v roce 2016 všichni)
- v roce 2016 na nezabezpečených železničních přejezdech evidováno 75 nehod (52 %), zatímco na zabezpečených 69 nehod (48 %)
- v roce 2016 usmrceno na nezabezpečených železničních přejezdech 5 osob (28 %), zatímco na zabezpečených 13 osob (72 %), zatímco na zabezpečených přejezdech je evidováno přibližně stejně nehod při srážkách s vlakem, u usmrcených osob je situace razantně v neprospěch zabezpečených přejezdů
- v roce 2016 zraněno na nezabezpečených železničních přejezdech 31 osob (41 %), zatímco na zabezpečených 44 osob (59 %) - závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2016 činila 125 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod!!! - znamená to, že dopravní nehody na železničních přejezdech při srážce s vlakem vykazují 23x vyšší závažnost než je celkový průměr!!!
- nejvíce nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2016 bylo evidováno ve Středočeském kraji (29), naopak nejméně v Pardubickém kraji (2)
- nejvíce usmrcených osob na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2016 bylo v Královéhradeckém kraji (5 osob), naopak ve 4 krajích nedošlo k usmrcení osoby
- nejvíce zraněných osob na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2016 bylo ve Středočeském kraji (16 osob), ve třech krajích byly zraněny „pouze“ dvě osoby
- v roce 2016 bylo na silnicích usmrceno 545 osob, na železnicích pak 191 osob; na silnicích usmrceno 74 % osob, zbylých 26 % osob pak připadá na železnici
- v roce 2016 došlo na silnicích k poklesu usmrcených osob o 17 %, na železnici pak k meziročnímu snížení o 4 %

Podrobné údaje najdete zde: Železniční přejezdy


NENECH SE OVLIVNIT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany