Únava, usnutí, náhlá fyzická indispozice

Základní poznatky statistických ukazatelů:
- v období let 1993 až 2016 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k celkem 23 553 dopravním nehodám
- nejvíce (1 211) bylo evidováno v roce 1998, nejméně (683) pak v roce 2010. V roce 2016 bylo evidováno 981 nehod, o 3 méně než v roce 2015
- od roku 1993 do 2016 došlo k průměrnému poklesu dopravních nehod zaviněné vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice o 8,1 %, v roce 2016 je (oproti roku 1993) zaznamenán pokles o 7,8 %
- v roce 2016 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (126) dopravním nehodám v červnu, naopak nejméně (48) v lednu
- v roce 2016 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) v srpnu, naopak v 5 měsících nebyla usmrcena ani jedna osoba
- nejvíce usmrcených ke všem usmrceným je evidováno také v měsíci srpnu (6,7 %)
- v roce 2016 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost (41 usmrcených na 1 000 nehod) v měsíci září
- v roce 2016 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (180) dopravním nehodám v červnu, naopak k nejméně (22) došlo v Karlovarském kraji.
- nejvyšší podíl nehod, relativní srovnání (ke všem dopravním nehodám), je evidován v Jihomoravském kraji (1,92 %), naopak nejnižší v Hl. m. Praze (0,10 %)
- v roce 2016 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) ve Středočeském kraji, naopak v 7 krajích nebyla usmrcena ani jedna osoba.
- nejvyšší podíl usmrcených, relativní srovnání (ke všem usmrceným), je evidován v Ústeckém kraji (9,4 %)
- v roce 2016 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost (43 usmrcených na 1 000 nehod) v Olomouckém kraji
 
Podrobné údaje najdete zde: Únava,  usnutí, náhlá fyzická indispozice


Asistenční systémy

Akce a kampaně

Asistenční systémy Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany