Srážka se stromem

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2003 (5 950), naopak nejméně v roce 2010 (2 465), V roce 2016 došlo k meziročnímu nárůstu o 101 nehod (2 697)

- nejméně osob bylo usmrceno v roce 2016, kdy bylo usmrceno 75 osob, tj. o 27 méně než v předchozím roce

- v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených při srážce se stromem o 12,7 %

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1995 – 2016 činil podíl usmrcených při srážce se stromem 15,5 %, což znamená, že přibližně každá 6. (přesně 6,45) usmrcená osoba byla usmrcená právě při srážce se stromem.

- v roce 2016 byl podíl usmrcených při srážce se stromem ke všem usmrceným osobám historicky druhý nejnižší (13,8 %)

- nejvíce osob bylo těžce zraněno v roce 1998 (742), naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2016 (218, tj. o 5 méně než v předchozím roce)

- závažnost dopravních nehod při srážce se stromem v roce 2016 činila 28 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod! Tzn., že dopravní nehody při srážce se stromem vykazují 5x vyšší závažnost než je celkový průměr!!!

- nejvíce usmrcených v roce 2016 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních automobilů (64), nejvyšší závažnost dopravních nehod byla evidována u nákladních automobilů (35 usmrcených na 1 000 nehod)

- nejvíce osob bylo v roce 2016 při srážkách se stromem usmrceno mezi 13. až 14. hodinou (9 usmrcených)

- nejvíce osob bylo v roce 2016 při srážkách se stromem usmrceno na silnicích III. třídy (33, tj. 44 %)

- nejvíce usmrcených osob při srážce se stromem v roce 2016 bylo ve Středočeském kraji (20 osob), naopak žádná osoba nebyla usmrcena v Hlavním městě Praze

- nejvyšší podíl usmrcených při srážce se stromem byl zaznamenán v Libereckém kraji (21 %) a ve Středočeském kraji (19%), v uvedených krajích byla v roce 2016 přibližně každá 5. osoba usmrcena právě při srážce se stromem!

- závažnost dopravních nehod při srážce se stromem v Pardubickém kraji v roce 2016 činila 43 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost!!! 

Podrobné údaje najdete zde: Srážka se stromem


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany