Motocyklisté

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- předpoklad pro rok 2016 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 56 motocyklistů a těžce zraněno 506 motocyklistů, stanovený předpoklad počtu usmrcených motocyklistů byl překročen již v září 2016
- v roce 2016 bylo usmrceno nejméně motocyklistů (62), meziročně o – 28 osob (tj. o – 31 %)
v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených motocyklistů jen o – 4,7 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 22,4 %)
na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2016 činil podíl motocyklistů 8,8 %, což znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla motocyklistou.
od roku 2006 doposud byl podíl usmrcených motocyklistů ke všem usmrceným osobám vždy vyšší než 10,0 % (negativní trend)!!! V roce 2016 byl podíl usmrcených motocyklistů 11,4 %
v období let 1993 – 2016 nepoužilo 20 % usmrcených motocyklistů přilbu, v případě těžce zraněných to bylo 17 % a u lehce zraněných 15 %
v roce 2016 nepoužilo 5 % usmrcených motocyklistů přilbu, v případě těžce zraněných to byly 4 % a u lehce zraněných 3 %
závažnost dopravních nehod zaviněných motocyklisty v roce 2016 činila 18,9 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, tzn., že dopravní nehody zaviněné motocyklisty vykazují 3,4x vyšší závažnost než je celkový průměr!
z celkového počtu dopravních nehod s účastí motocyklistů (2 828) bylo 1 609 dopravních nehod zaviněno motocyklisty, tj. 57 %
ve 29 případech (48 %) byl viníkem dopravní nehody právě motocyklista
více než polovina (62 %) usmrcených motocyklistů byly v roce 2016 osoby ve věku 25 – 44, podíl mladých usmrcených motocyklistů (do 24 let) pak tvořil 13 % (8 usmrcených), ve srovnání s rokem předchozím je ve všech věkových kategoriích zaznamenán pokles počtu usmrcených motocyklistů, poměrově nejvyšší pak u kategorie seniorů (- 86 %)
nejvyšší počet nehod zaviněných motocyklisty (770), usmrcených, těžce i lehce zraněných i nejvyšší míra závažnosti má jeden společný jmenovatel – nepřiměřenou rychlost jízdy!!!
nejvíce motocyklistů bylo v roce 2016 usmrceno ve Středočeském kraji (12), naopak žádný motocyklista nebyl usmrcen v Karlovarském kraji, nejvíce se v daném kraji podíleli motocyklisté na všech usmrcených osobách v Ústeckém kraji, kde bylo usmrceno 7 motocyklistů (tj. celkem 22 %)
nejvíce motocyklistů bylo v roce 2016 těžce zraněno ve Středočeském kraji (91), nejméně pak na Vysočině (14), nejvíce se v daném kraji podíleli motocyklisté na všech těžce zraněných osobách v Libereckém kraji, kde bylo těžce zraněno 30 motocyklistů (tj. celkem 30 %) 

Podrobné údaje najdete zde: Motocyklisté


Asistenční systémy

Akce a kampaně

Asistenční systémy Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany