Lesní zvěř a domácí zvířectvo

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- v období let 1993 – 2016 tvořil podíl nehod s lesní zvěří (ku domácímu zvířectvu) 90 %, usmrcené osoby pak 80 %, těžce zraněné osoby „jen“ 48 % a lehce zraněné osoby 57 %, počet těžce zraněných osob, na rozdíl od ostatních sledovaných kategorií, je mírně vyšší u střetů s domácím zvířectvem
- v roce 2016 bylo evidováno 10 959 nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem, což je nejvíce v historii ČR, meziročně je evidováno o 1 286 nehod více, tj. + 13,3 %
- v období let 1993 – 2016 bylo při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem usmrceno celkem 35 osob, v roce 2016 došlo, stejně jako v předchozím roce, k usmrcení 1 osoby
- dopravní nehody při střetech s domácím zvířectvem vykazují 2,4x vyšší závažnost než dopravní nehody při střetech s lesní zvěří
- v roce 2016 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem těžce zraněno 20 osob, tj. o 5 více než v předchozím roce
- nejtragičtější, z pohledu lehce zraněných osob, byly roky 2015 a 2016, kdy bylo lehce zraněno 163 osob
- nejvíce nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo evidováno ve Středočeském kraji (2 331), naopak nejméně v Jihočeském kraji (50), kromě Karlovarského kraje došlo ve všech ostatních krajích k meziročnímu nárůstu počtu nehod při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem
- v roce 2016 činil podíl nehod při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem ke všem nehodám 11,8 %, tzn. že přibližně každá 8. nehoda byla právě tato, nejvyšší podíl nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem byl zaznamenán na Vysočině (26 %), naopak nejnižší v Hl. m. Praze (1 %)
- v roce 2016 došlo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem k usmrcení 1 osoby v Ústeckém kraji
- nejvíce těžce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo evidováno v Jihomoravském kraji (4 osoby), naopak ve 2 krajích nedošlo k žádnému těžkému zranění
- nejvíce lehce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo evidováno ve Středočeském kraji (24 osob), naopak nejméně v Pardubickém kraji (5 osob)
- nejvyšší meziroční nárůst počtu lehce zraněných (o 9 osob) je evidován v Plzeňském kraji
 
Podrobné údaje najdete zde: Lesní zvěř a domácí zvířectvo


NENECH SE OVLIVNIT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany