Cyklisté

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- předpoklad pro rok 2016 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 47 cyklistů a těžce zraněno 327 cyklistů.
- v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 39 cyklistů (stanovený předpoklad dodržen) a 417 cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen v 09/2016).
- předpoklad pro rok 2017 počítá s tím, že nebude usmrceno více než 44 cyklistů a těžce zraněno 315 cyklistů.
- na deset usmrcených cyklistů připadají téměř dva s ochrannou přilbou a 8 bez ní, v roce 2016 bylo usmrceno 28 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 72% ze všech usmrcených cyklistů, z dlouhodobého hlediska (období 2009 – 2016) se jedná o nejnižší počet i nejnižší poměr!
- podíl následků dopravních nehod cyklistů bez přilby v posledním roce významně klesnul – zatímco počet usmrcených s přilbou v roce 2016 klesl o 1 osobu, tj. o -8,3 %, tak počet usmrcených bez přilby klesl o 28 osob, tj. o 50 %
- nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2016 (39), meziročně byl zaznamenán pokles počtu usmrcených cyklistů o 29 osob, tj. o 43 %.
- v uplynulém roce byl podíl usmrcených cyklistů 7,2 %, tzn. druhý nejnižší v historii ČR
- nejvíce cyklistů (10) usmrceno ve věkové kategorii 55 – 60 let
- třetina usmrcených cyklistů byli v roce 2016 senioři ve věku 65 let a více, přesně 2/3 usmrcených cyklistů (66 %) bylo starších 55 let, podíl mladých usmrcených cyklistů (do 34 let) pak tvořil 6 % (2 usmrcení)
- cyklisté pod vlivem alkoholu zavinili 696 dopravních nehod (tj. 15,9 %), při kterých byly usmrceny 2 osoby (tj. 3,8 %). Meziročně evidujeme pokles o 45 nehod (- 6 %) a o 2 usmrcené osoby méně (- 50 %)
- z pohledu dopravních nehod (s účastí cyklisty) v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 69 % těchto dopravních nehod spáchaly osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!
- Došlo k usmrcení 2 cyklistů v důsledku toho, že viník dopravní nehody byl pod vlivem alkoholu s mírou od 1,51 ‰ a více
- celorepublikově bylo v roce 2016 evidováno téměř 10 usmrcených cyklistů na 1 000 dopravních nehod, nejhorší bilance je evidována v Karlovarském kraji, kde na1 000 dopravních nehod připadá 23,5 usmrcených osob!
- celorepublikově je v roce 2015 evidováno 16 usmrcených cyklistů na 1 000 dopravních nehod, nejhorší bilance je evidována v Olomouckém kraji, kde na1 000 dopravních nehod připadá 27,4 usmrcených osob!
Strategickým cílem NSBSP 2020 je dosáhnout v porovnání s rokem 2009 snížení poctu usmrcených na úroveň průměru zemí EU (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %. V roce 2020 by tak nemělo být usmrceno více než 333 osob a těžce zraněno 2 122 osob.

Podrobné údaje najdete zde: Cyklisté
 


Zpomal - budeš rychlejší

Akce a kampaně

Zpomal - budeš rychlejší Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.