Chodci

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- nejméně chodců bylo usmrceno v roce 2016 (111), tj. o 20 méně oproti předchozímu roku)

- v období 1993 – 2016 je zaznamenán průměrný pokles usmrcených chodců o 30,5 %

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2016 činil podíl usmrcených chodců 22,3 %, což znamená, že přibližně každá 4. (přesně 4,48) usmrcená osoba byla chodec.

- v roce 1994 byl podíl usmrcených chodců nejvyšší (téměř 30 %), naopak v roce 2007 nejnižší (necelých 18 %), v loňském roce byl podíl usmrcených chodců 20,4 %

- šest z deseti chodců je usmrceno v noci!

- v období let 2005 – 2016 bylo usmrceno 63 % chodců právě v noci, v roce 2016 bylo v noci usmrceno 66 chodců (tj. 59 %), zatímco ve dne 45 chodců

Podrobné údaje najdete zde: Chodci


Asistenční systémy

Akce a kampaně

Asistenční systémy Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany