Alkohol, léky, narkotika

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- velmi negativní je meziroční bilance počtu těžce zraněných v důsledku vlivu drog (26 těžce zraněných, tj. + 17)

- v roce 2016 bylo evidováno 4 373 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 4,4 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 52 osob (tj. 9,5 % z celkového počtu), těžce zraněno 238 osob a lehce zraněno 1 847 osob

- v období let 1993 až 2016 bylo v důsledku vlivu alkoholu usmrceno 2 615 osob, nejvíce (234) v roce 1994, naopak nejméně (36) v roce 2007. Je velká škoda, že sestupný trend z let 2004 až 2007 nebyl v následujících letech zachován; v roce 2016 bylo v důsledku vlivu alkoholu usmrceno 52 osob, tzn. o 10 osob méně než v předchozím roce

- v posledním roce činil pokles (oproti roku 1993) usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu 75 %; v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu o 51 %

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2016 činil podíl usmrcených vlivem alkoholu 10,2 %, což znamená, že téměř každá 10. usmrcená osoba byla usmrcena v důsledku vlivu alkoholu; v roce 1994 byl podíl nejvyšší (16 %), naopak v roce 2007 nejnižší (pouhá 3 %); v uplynulém roce došlo k nárůstu podílu na 10 %

- V loňském roce došlo k poklesu míry závažnosti nehod v důsledku alkoholu (11,9 usmrcených na 1 000 nehod), zatímco u ostatních nehod byla závažnost historicky druhá nejnižší (5,2 usmrcených na 1 000 nehod)

- vyjma roku 2007 vykazují nehody v důsledku vlivu alkoholu VŽDY vyšší míru závažnosti!!!

- z pohledu dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 58 % těchto dopravních nehod způsobily osoby pod vlivem alkoholu nad 1,5 ‰!!! U těchto osob je míra rizika 22krát vyšší než u střízlivé osoby!

- nehody pod vlivem drog vykazují nejvyšší závažnost! Relativně velmi vysoká (po drogách druhá nejvyšší) je závažnost dopravních nehod, kdy viník byl pod vlivem alkoholu do 0,24 ‰. V uvedeném kontextu je diskuse o případném prolomení „nulové tolerance“ absolutně nepřípustná! 

Podrobné údaje najdete zde: Alkohol,-leky-a-narkotika.pdf


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany