Dopravní nehody s lesní zvěří a domácími zvířaty - 1993-2012

Základní poznatky statistických ukazatelů nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem:

-          v období let 1993 – 2012 tvořil podíl nehod s lesní zvěří (ku domácímu zvířectvu) 89 %, usmrcené osoby pak 77 %, těžce zraněné osoby „jen“ 47 % a lehce zraněné osoby 56 %; počet těžce zraněných osob, na rozdíl od ostatních sledovaných kategorií, je vyšší u střetů s domácím zvířectvem

-          v roce 2012 bylo zaznamenáno 5 953 nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem, vzestupný trend z posledních 3 let a zejména pak v posledním roce je velmi negativní

-          v období let 1993 – 2012 bylo při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem usmrceno celkem 30 osob, roce 2012 nebyla usmrcena žádná osoba (pokles o 3)

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl usmrcených při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem 0,13 %, což znamená, že přibližně každá 769. usmrcená osoba byla usmrcená právě při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem

-          závažnost dopravních nehod při střetech s lesní zvěří činila 0,23 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, při střetech s domácím zvířectvem pak 0,58 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, Což znamená, že dopravní nehody při střetech s domácím zvířectvem vykazují 2,5x vyšší závažnost než dopravní nehody při střetech s lesní zvěří!!!

-          v roce 2012 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem těžce zraněno 16 osob, tj. o 3 méně než v předchozím roce

-          nejtragičtější, z pohledu lehce zraněných osob, byl rok 2012, kdy bylo lehce zraněno 160 osob (tj. o 56! více než v předchozím roce)

-          nejvíce nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem v roce 2012 bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (1 110), naopak nejméně v Jihočeském kraji (41)

-          nejvyšší nárůst počtu nehod (o 341) oproti předchozímu roku je evidován ve Zlínském kraji, tj. o 79,1 % více!

-          nejvíce těžce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem v roce 2012 bylo v Jihočeském a Jihomoravském kraji (shodně 3 osoby), naopak ve 4 krajích nedošlo k žádnému těžkému zranění

-          nejvyšší nárůst počtu těžce zraněných (o 2) oproti předchozímu roku je evidován v Jihočeském kraji, tj. o 66,7 % více

-          nejvíce lehce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem v roce 2012 bylo ve Středočeském a Jihočeském kraji (shodně 22 osob), naopak nejméně v Karlovarském kraji (1 osoba)

-          nejvyšší nárůst počtu lehce zraněných (o 12) oproti předchozímu roku je evidován v Jihočeském kraji, tj. o 54,5 % více, nárůst lehce zraněných osob o 90,0% je evidován v Olomouckém kraji!

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu.


#nepozornostzabíjí

Akce a kampaně

#nepozornostzabíjí Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.