Cyklisté

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené, těžce a lehce zraněné cyklisty.

Základní poznatky statistických ukazatelů cyklistů:

-          předpoklad dílčího cíle NSBSP (cyklisté) pro rok 2013 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 57 osob a těžce zraněno 368 osob

-          v roce 2013 bylo usmrceno 58 osob (stanovený předpoklad naplněn ze 103 %) a těžce zraněno 462 osob (stanovený předpoklad naplněn ze 126 %)

-          uvedený dílčí cíl NSBSP tedy nebyl ani v jednom sledovaném parametru dodržen!

-          v roce 2013 bylo usmrceno 48 cyklistů, kteří neměli přilbu, tj. 83% ze všech usmrcených cyklistů, podíl následků dopravních nehod cyklistů bez přilby v posledních letech mírně klesá

-          devět z deseti usmrcených cyklistů jsou muži, resp. 5 % chlapců do 15 let a 85 % mužů ve věku 15 a více let. V roce 2013 bylo usmrceno 6 cyklistek, tj. 10 %

-          nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2011 (50), v roce 2013 bylo usmrceno 58 cyklistů, tj. o 6 méně než v předchozím roce

-          nejméně cyklistů bylo usmrceno v ČR v roce 2011 (o 59 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 1995, v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených cyklistů o 16,3 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 17,6 %)

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2013 činil podíl usmrcených cyklistů 9,1 %, což znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla cyklista

-          v uplynulém roce byl podíl usmrcených cyklistů 9,9 %, v posledních 2 letech se jedná o nadprůměrné podíly!

-          nejtragičtějším měsícem byl v roce 2013 červenec, kdy bylo usmrceno 13 cyklistů, v březnu a prosinci nebyl usmrcen žádný cyklista

-          výrazně nadprůměrný byl měsíc červen, kdy ze všech usmrcených tvořili cyklisté 18,9 % - přibližně každý 5. usmrcený byl cyklistou!

-          nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených cyklistů byl v roce 2013 čtvrtek, kdy bylo usmrceno 11 cyklistů, spolu se čtvrtkem byla středa dnem s nadprůměrným počtem usmrcených cyklistů

-          nejvíce cyklistů bylo v roce 2013 usmrceno mezi 14. až 16. hodinou (12 usmrcených, tj. 6 usmrcených v každé sledované hodině)

-          celou třetinu (33 %) usmrcených cyklistů tvořili v roce 2013 senioři ve věku 65 let a více, více než polovina usmrcených cyklistů (54 %) byla starších 55 let, podíl mladých usmrcených cyklistů (do 24 let) pak tvořil 19 %

-          téměř ¾ dopravních nehod pod vlivem alkoholu nebo omamných látek zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu 0,24 ‰ – 0,50 ‰ (1 356 nehod, 73 %)

 

Detailní informace jsou rozpracovány v tomto dokumentu.


Asistenční systémy

Akce a kampaně

Asistenční systémy Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany