Alkohol, léky a narkotika

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento přehled statistik zaměřen na dopravní nehody a jejich následky na pozemních komunikacích v České republice s přítomností alkoholu, léků a návykových látek.

Základní poznatky statistických ukazatelů v roce 2013:

-          v roce 2013 bylo evidováno 4 686 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 6,1% z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 52 osob (tj. 8,97% z celkového počtu) a dalších 2 306 osob bylo zraněno

-          v porovnání s rokem 2012 je počet těchto nehod nižší o 288, počet usmrcených je vyšší o 7 osob a počet zraněných je nižší o 219 osob

-          v posledním roce činil pokles (oproti roku 1993) usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu 75 %. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu o 48 %

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2013 činil podíl usmrcených vlivem alkoholu 10,3 %, což znamená, že téměř každá 10. usmrcená osoba byla usmrcena v důsledku vlivu alkoholu

-          po předchozích 3 letech, kdy byl zaznamenán pokles podílu alkoholu na usmrcených osobách, došlo v roce 2013 k nárůstu na 9 %

-          v loňském roce došlo ke zvýšení míry závažnosti nehod v důsledku alkoholu (11,1 usmrcených na 1 000 nehod), zatímco u ostatních nehod došlo ke snížení (6,7 usmrcených na 1 000 nehod), vyjma roku 2007 vykazují nehody v důsledku vlivu alkoholu VŽDY vyšší míru závažnosti!!!

-          dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v oblasti alkoholu a jiných omamných látek byl v roce 2013 splněn, neboť bylo usmrceno 62 osob (stanovený předpoklad naplněn z 58 %) a těžce zraněno 253 osob (stanovený předpoklad naplněn z 81 %)

-          z pohledu dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 57 % těchto dopravních nehod spáchali osoby pod vlivem alkoholu nad 1,5 ‰!!!

-          nejvíce (31) usmrcených při dopravních nehodách v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek v roce 2013 mají „na svědomí“ osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší, meziročně se jedná o nárůst usmrcených o 12 osob!

-          nejvíce (9) osob bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu ve Středočeském a Ústeckém kraji, naopak žádná osoba nebyla v tomto důsledku usmrcena v Karlovarském kraji

-          celorepublikový podíl usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu na všech usmrcených osobách tvořil 9,0 %, v Libereckém kraji byl tento podíl 20,0 %, tzn. 2,2x vyšší!

-          VRAŽEDNÝ KOKTEJL, jinak nelze nazvat závažnost kombinace alkoholu a omamných látek. V průměru připadalo v roce 2013 na 1 000 dopravních nehod 11,1 usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu nebo omamných látek. V případě, že je viník dopravní nehody pod vlivem kombinace alkoholu a omamných látek, připadá na 1 000 dopravních nehod 129 usmrcených osob!!! Druhou nejvyšší závažnost vykazují dopravní nehody v důsledku vlivu omamných látek (47 usmrcených na 1 000 dopravních nehod).

Detailní informace jsou rozpracovány v tomto dokumentu.


NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA...

Akce a kampaně

NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA... Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.