Železniční přejezdy

Z pohledu následků dopravní nehodovosti jsou tyto statistiky zaměřeny na osoby usmrcené a zraněné na železničních přejezdech.

Základní poznatky statistických ukazatelů na železničních přejezdech:

 • nejvíce dopravních nehod na železničních přejezdech bylo zaznamenáno v roce 2002 (1 491), naopak nejméně v roce 2012 (403, tj. o 6 méně než v předchozím roce)

 • z  dlouhodobého vývoje lze sledovat pozitivní trend, kdy v roce 2003, resp. 2004 a dalších došlo k výraznému snížení počtu dopravních nehod na železničních přejezdech

 • nejtragičtější byl rok 2003, kdy bylo usmrceno 53 osob, naopak nejméně osob bylo usmrceno v roce 2011 (16), v roce 2012 bylo na železničních přejezdech usmrceno 17 osob, tj. o 1 více než v předchozím roce

 • v roce 2012 byl zaznamenán pokles usmrcených vůči roku 1993 v řádu 67,9 %, v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených na železničních přejezdech o 30,8 % (pozn. v uvedeném období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 14,7 %, tzn. že v oblasti usmrcených osob na železničních přejezdech je dosaženo 2,1x „lepšího výsledku“)

 • na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl usmrcených na železničních přejezdech 3,2 %, což znamená, že přibližně každá 31. usmrcená osoba byla usmrcena právě na železničním přejezdu, v roce 2010 byl podíl usmrcených na železničních přejezdech nejvyšší (4,6 %, tzn. téměř každá 22. usmrcená osoba byla usmrcená na železničním přejezdu), naopak v roce 2011 nejnižší (2,3 %)

 • v posledních dvou letech je podíl usmrcených na železničních přejezdech ke všem usmrceným osobám podprůměrný (pozitivní trend)

 • z pohledu zabezpečení přejezdů bylo v roce 2012 usmrceno na nezabezpečených železničních přejezdech 5 osob (29 %), zatímco na zabezpečených 12 osob (71 %)

 • celková závažnost dopravních nehod v roce 2012 činila 8,4 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2012 činila 94 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod!!!

 • dopravní nehody na železničních přejezdech při srážce s vlakem vykazují 11x vyšší závažnost než je celkový průměr!!!

 • v roce 2012 bylo na železničních přejezdech zraněno 156 osob, tj. o 28 více než v předchozím roce

 • průměrně se v každém kraji stalo přibližně 29 nehod na železničních přejezdech, nejvíce nehod na železničních přejezdech v roce 2012 bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (61), naopak nejméně v Hlavním městě Praze (11)

 • nejvíce usmrcených na železničních přejezdech v roce 2012 bylo ve Středočeském a Královéhradeckém kraji (shodně 5 osob), naopak v 8 krajích nedošlo k usmrcení osoby na železničním přejezdu

 • závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech v Královéhradeckém kraji v roce 2012 činila 139 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod!!! Znamená to, že přibližně každá 7. nehoda na železničním přejezdu v Královéhradeckém kraji skončila v roce 2012 usmrcením osoby!!!

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu.


#nepozornostzabíjí

Akce a kampaně

#nepozornostzabíjí Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.