Motocyklisté

-          v období let 1993 – 2011 nepoužilo 22,4 % usmrcených motocyklistů přilbu!

Základní poznatky statistických ukazatelů motocyklistů v roce 2012:

-          nejtragičtější, z pohledu motocyklistů, byl rok 2007, kdy bylo usmrceno 134 osob, naopak nejméně motocyklistů bylo usmrceno v roce 1994 (73), v roce 2012 bylo usmrceno 90 motocyklistů, tj. o 12 více než v předchozím roce

-          v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených motocyklistů jen o 1,1 % (pozn.  v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob o 14,7 %)

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl motocyklistů 8,4 %, což znamená, že přibližně každá 12. usmrcená osoba byla motocyklista

-          v roce 2012 byl podíl motocyklistů nejvyšší (13,2 %, tzn. téměř každá 8. usmrcená osoba byla motocyklista), naopak v roce 1994 nejnižší (5,0 %), od roku 2005 doposud je podíl usmrcených motocyklistů ke všem usmrceným osobám nadprůměrný (negativní trend v posledním období)!!!

-          závažnost dopravních nehod motocyklistů v roce 2012 činila 30,3 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod!!!, znamená to, že dopravní nehody motocyklistů vykazují 3,6x vyšší závažnost než je celkový průměr, jedná se o vůbec nejvyšší závažnost ze všech druhů vozidel!

-          z celkového počtu dopravních nehod s účastí motocyklistů (2 971) bylo 1 308 dopravních nehod zaviněno motocyklisty, tj. 44 %. Ve 44 případech (48,9 %) z 90 usmrcených motocyklistů byl viníkem dopravní nehody právě motocyklista

-          z 1 308 dopravních nehod zaviněných motocyklisty spáchali nejvíce (502, tj. 38 %) řidiči na motocyklech objemových tříd 460 – 850 ccm, naopak nejméně dopravních nehod (88, tj. 7 %) zavinili řidiči na motocyklech objemových tříd nad 1,25 l

-          nejvyšší závažnost dopravních nehod zaviněných motocyklisty (49 usmrcených motocyklistů na 1 000 dopravních nehod) „mají na svědomí“ řidiči motocyklů objemových tříd 101 – 450 ccm v těsném závěsu (48 usmrcených…) jsou řidiči motocyklů objemových tříd 0,86 – 1,25 l, naopak nejnižší závažnost vykazují řidiči motocyklů objemových tříd nad 1,25 l, jelikož v roce 2012 nebyla usmrcena ani jedna taková osoba

-          nejtragičtějším následkem dopravní nehody je smrt jejího účastníka, nejtragičtějším měsícem z tohoto pohledu byl v roce 2012 červen, kdy bylo usmrceno 18 motocyklistů, v měsíci listopadu nebyl usmrcen žádný motocyklista

-          v průměru se usmrcení motocyklisté podíleli na všech usmrcených v roce 2012 celkem 13,2 %, výrazně nadprůměrný byl měsíc červen, kdy ze všech usmrcených tvořili motocyklisté 27,3 %!

-          nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených motocyklistů byla v roce 2012 sobota, kdy bylo usmrceno 21 motocyklistů, naopak nejméně usmrcených motocyklistů (7) bylo evidováno ve středu a ve čtvrtek

-          nejvíce motocyklistů bylo v roce 2012 usmrceno mezi 14. až 15. hodinou, resp. 17. až 18. hodinou (13 usmrcených)

-          nejvíce usmrcených motocyklistů (7) při dopravních nehodách v roce 2012 bylo ve věku 29 let, nejmladší oběti bylo 16, naopak nejstaršímu usmrcenému motocyklistovi bylo 82 let

-          v členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2012 nejvíce motocyklistů (25) usmrceno ve věkové kategorii 25 – 30 let, více než 2/3 usmrcených motocyklistů (67,7 %) spadá do věkové kategorie 21 – 40 let

-          celých 9 % usmrcených motocyklistů tvořili v roce 2012 senioři ve věku 65 let a více, podíl mladých usmrcených motocyklistů (do 24 let) pak tvořil 14 %

-          došlo-li v roce 2012 k dopravní nehodě s účastí motocyklisty, byl v 5,2 % viník pod vlivem alkoholu a omamných látek, tzn. přibližně každá 19. taková dopravní nehoda

-          z pohledu dopravních nehod (s účastí motocyklisty) v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 48 % těchto dopravních nehod spáchali osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!

-          drogy, resp. omamné látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a omamných látek podílely minimálně (8 dopravních nehod, tzn. 5 %)

-          v roce 2012 bylo spácháno 154 dopravních nehod s účastí motocyklistů, kdy viník byl pod vlivem alkoholu a omamných látek, při těchto nehodách mělo následky na životech a zdraví 158 motocyklistů (9 usmrcených, 33 těžce zraněných a 116 lehce zraněných), tzn. počet následků je vyšší než počet nehod!!!

-          došlo k usmrcení 3 motocyklistů v důsledku toho, že viník dopravní nehody byl pod vlivem drog – nejvyšší závažnost!!!

-          z pohledu továrních značek motocyklů, jejichž řidiči měli účast na dopravních nehodách v roce 2012 měly největší podíl značky Honda (612 nehod, tj. 20 %), Yamaha (475 nehod, tj. 16 %), Suzuki (418 nehod, tj. 14 %)

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu. K použití také grafy.


NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA...

Akce a kampaně

NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA... Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.