Cyklisté

-          na deset usmrcených cyklistů připadá jeden s ochrannou helmou a devět bez ní!!!

Základní poznatky statistických ukazatelů cyklistů v roce 2012:

-          nejtragičtější, z pohledu cyklistů, byl rok 1995, kdy bylo usmrceno 146 osob, naopak nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2011 (50), v roce 2012 bylo usmrceno o 14 cyklistů více než v předchozím roce

-          nejméně cyklistů bylo usmrceno v ČR v roce 2011 (o 59 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 1995, v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených chodců o 14 %

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl usmrcených cyklistů 9,1 %, což znamená, že přibližně každá 11. usmrcená osoba byla cyklista

-          v roce 1995 byl podíl usmrcených cyklistů nejvyšší (10,5 %), naopak v roce 2011 nejnižší (7,1 %), v loňském roce byl podíl usmrcených chodců 9,4 %

-          nejtragičtějším měsícem byl v roce 2012 červenec, kdy bylo usmrceno 13 cyklistů, v měsíci únoru nebyl usmrcen žádný cyklista

-          výrazně nadprůměrný byl měsíc červenec, kdy ze všech usmrcených tvořili cyklisté 19,7 %!

-          nejtragičtějším dnem z pohledu usmrcených cyklistů byl v roce 2012 pátek, kdy bylo usmrceno 15 cyklistů, naopak nejméně usmrcených cyklistů (5) bylo evidováno ve čtvrtek

-          nejvíce cyklistů bylo v roce 2012 usmrceno mezi 10. až 11. hodinou (7 usmrcených)

-          nejvíce usmrcených cyklistů (5) při dopravních nehodách v roce 2012 bylo ve věku 67 let, nejmladším obětem bylo 16, naopak nejstaršímu usmrcenému cyklistovi bylo 90 let

-          V členění na jednotlivé věkové kategorie bylo v roce 2012 nejvíce cyklistů (11) usmrceno ve věkové kategorii 65 – 70 let

-          celých 39 % usmrcených cyklistů tvořili v roce 2012 senioři ve věku 65 let a více, podíl mladých usmrcených cyklistů (do 24 let) pak tvořil 5 %

-          došlo-li v roce 2012 k dopravní nehodě s účastí cyklisty, byl b 18,1 % viník pod vlivem alkoholu a omamných látek, tzn. každá 5. až 6. taková dopravní nehoda

-          z pohledu dopravních nehod (s účastí cyklisty) v důsledku vlivu alkoholu a omamných látek je velmi NEGATIVNÍ, že 58 % těchto dopravních nehod spáchali osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!, drogy, resp. omamné látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a omamných látek podílely minimálně (4 dopravní nehody)

-          V roce 2012 bylo spácháno 731 dopravních nehod s účastí cyklistů, kdy viník byl pod vlivem alkoholu a omamných látek, při těchto nehodách mělo následky na životech a zdraví 671 cyklistů (2 usmrceni, 72 těžce zraněných a 597 lehce zraněných), tzn. 92 % nehod s následky

-          došlo k usmrcení 2 cyklistů v důsledku toho, že viník dopravní nehody byl pod vlivem alkoholu s mírou od 1,51 ‰ a více, podíl cyklistů, kteří byli usmrceni viníkem pod vlivem alkoholu, tvořil 3,1 %

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu. K použití také grafy.


Zpomal - budeš rychlejší

Akce a kampaně

Zpomal - budeš rychlejší Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.