Chodci

Základní poznatky statistických ukazatelů chodců v roce 2012:

-          146 usmrcených chodců v roce 2012, tj. nejméně od roku 1993

-          o 56 % méně usmrcených chodců než v roce 1993, v celém období v průměru o 22 % méně

-          každá 4. (přesně 4,44) usmrcená osoba na pozemních komunikacích je chodec (podíl 22,5 %)

-          90 % dopravních nehod s účastí chodců v roce 2012 skončilo usmrcením nebo zraněním!!!

-          nejvíce usmrcených chodců (20) v roce 2012 bylo v listopadu

-          v lednu tvořili usmrcení chodci 39,1 % všech usmrcených osob (nejvíce v roce 2012, průměr činil 21,4 %)

-          nejvíce těžce (110) i lehce (300) zraněných chodců v roce 2012 bylo v lednu

-          v pátek bylo v roce 2012 usmrceno nejvíce (30) chodců, naopak nejméně (8) v neděli

-          mezi 16. až 17. hodinou a také mezi 18. až 19. hodinou bylo usmrceno nejvíce chodců (shodně 15 usmrcených)

-          nejvíce usmrcených chodců (6) v roce 2012 bylo ve věku 59 let, nejmladší obětí bylo jednoleté dítě, naopak nejstaršímu usmrcenému chodci bylo 93 let

-          celých 32 % usmrcených chodců tvořili v roce 2012 senioři ve věku 65 let a více

-          drtivá většina dopravních nehod s účastí chodce (91 %) se stala v itravilánu

-          dojde-li tedy k dopravní nehodě s účastí chodce v extravilánu je riziko usmrcení chodce více než 5x vyšší než v intravilánu!!!

-          k téměř 2/3 dopravních nehod s účastí chodce (64 %) došlo mimo přechod

-          dojde-li tedy k dopravní nehodě s účastí chodce mimo přechod je riziko usmrcení chodce téměř 2x (přesně 1,8x) vyšší než na přechodu

-          z pohledu celkových následků na životech a zdraví chodců bylo v téměř polovině (48 %) případů chování chodců správné, byla-li prokázána vina dopravní nehody chodcem, jednalo se nejčastěji o náhlé vstoupení do vozovky z chodníku, krajnice

-          nejvíce usmrcených chodců se v případě dopravní nehody chovalo správně, resp. přiměřeně

-          nejvyšší závažnost (počet usmrcených chodců na 1 000 dopravních nehod) vykazují nehody, při kterých chodec náhle vstoupí do vozovky z nástupního nebo děleného ostrůvku

-          nejvíce (30) usmrcených chodců přecházelo 20 a více metrů od přechodu

-          nejvyšší závažnost (počet usmrcených chodců na 1 000 dopravních nehod) vykazují nehody, při kterých jde chodec po nesprávné straně!

-          došlo-li při dopravních nehodách k následkům na životech a zdraví chodců, byl v 65 % případech viníkem řidič motorového vozidla

-          nejvíce (124) chodců bylo usmrceno v důsledku zavinění dopravní nehody řidičem motorového vozidla

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu. K použití také grafy.


NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA...

Akce a kampaně

NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA... Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.