Fatální následky dopravních nehod v Evropě

Srovnání České republiky s Evropou

Evropská unie si v rámci dekády 2011-2020 stanovila hlavní cíl snížit v roce 2020 fatální následky nehod na polovinu roku 2010.

Meziročně nedošlo v rámci EU27 + VB k poklesu usmrcených osob, v České republice došlo k poklesu počtu usmrcených osob o 6 %. Nejvyšší meziroční relativní pokles byl evidován v Lucembursku (-26 %), v Estonsku (-25 %) a v Litvě (-22 %), naopak nejvyšší nárůst byl v Maltě (29 %), v Dánsku (17 %) a ve Španělsku (17 %).

České republice patřila v roce 2019 s 58 usmrcenými na 1 milion obyvatel 18. příčka. Evropský průměr v daném roce činil 53 usmrcených na 1 milion obyvatel (meziroční snížení o 6 %). Ve srovnání s rokem 2010 došlo v České republice v roce 2019 ke snížení o 25 %, v evropských zemích bylo zaznamenáno snížení o 23 %. Nejhorší bilance s 31% nárůstem byla evidovaná na Maltě (pozn. absolutně nízký počet usmrcených), naopak nejlepší v Litvě, kde došlo k polovičnímu snížení o 49 %. Kromě zmiňované Malty, Švédska a Nizozemí, došlo v roce 2019 v ostatních evropských zemích ve srovnání s rokem 2010 ke snížení počtu usmrcených osob.

V roce 2010 byla Česká republika nad evropským průměrem o 7 usmrcených osob, tj. o + 10,1 %, v roce 2019 pak o 4 usmrcené na 1 milion obyvatel, tj. + 7,4 %. Česká republika si meziročně polepšila.

Evropská strategie 2011-2020

V období 2011-2019 bylo v Evropské unii usmrceno více než 240 000 osob, oproti vytýčenému cíli (snížení usmrcených v roce 2020 na 50 % roku 2010) o téměř 36 000 osob více, tj. +17,4 %. Česká republika měla evidováno o 17 % více usmrcených, patřila jí tak až 15. příčka. Uvedená bilance je ve srovnání s ostatními zeměmi EU průměrná. Uvedený cíl se podařilo v uplynulých letech splnit pouze 2 zemím: Řecku a Portugalsku. Naopak významně negativní byla evidována bilance ve Švédsku a na Maltě.

V rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 je sledováno 11 dílčích cílů:

- Děti
- Chodci
- Cyklisté
- Motocyklisté
- Mladí řidiči
- Stárnoucí populace
- Alkohol a jiné návykové látky
- Nepřiměřená rychlost
- Nedání přednosti v jízdě
- Nesprávné předjíždění
- Nákladní automobily

Na základě dostupných dat z evropských databází byly porovnány uvedené dílčí cíle z pohledu vývoje počtu usmrcených osob v České republice a ostatních zemích Evropské unie. Z uvedeného je zřejmé, ve kterých oblastech je vývoj v ČR oproti evropskému průměru pozitivnější (motocyklisté, alkohol), kde je srovnatelný (děti), kde je mírně horší (stárnoucí populace) a kde je situace neuspokojivá (chodci, cyklisté).

V případě, že vezmeme v potaz plnění předpokladů, ČR si vede až na děti a chodce mnohem lépe v plnění předpokladů, než je evropský průměr. Průměrně se Evropě nedaří plnit stanovený předpoklad. České republice se průměrně daří plnit předpoklad jen u dílčího cíle usmrcených v důsledku alkoholu.

Podrobné údaje najdete zde: Fatální následky dopravních nehod v Evropě.pdf​


Zpomal - budeš rychlejší

Akce a kampaně

Zpomal - budeš rychlejší Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.