Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2018

VKLÁDÁNÍ DAT O PLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZA ROK 2018

Na základě podrobné a věcné analýzy příčin dopravních nehod byla komplexně revidována dosavadní Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a byl vypracován návrh potřebných opatření a postupů, který je předmětem aktualizovaného materiálu: Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 s platností od roku 2017 (dále jen „Strategie“). Tento dokument byl schválen usnesením vlády České republiky č. 160 dne 27. února 2017 a ukládá povinnost a odpovědnost příslušným orgánům za realizaci aktivit uvedených ve „Strategii“ Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu obrany.
Dále představitelům krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností.

Formuláře pro vyplnění realizovaných aktivit za rok 2018 jsou Vám přístupny od 11. 2. 2019 na webové adrese: https://nsbsp.cdvinfo.cz/

Vkládání dat do formulářů bude ukončeno dne 15. 3. 2019

Metodický návod jak se přihlásit:

NSBSP-2018_Pokyny_přihlášení_registrace.pdf

Akční program Strategie je zde:

https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie/Priloha-C_final.pdf

V případě technických problémů kontaktujte laskavě konzultační linku určenou pro Vaše dotazy na Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně – tel. 541 641 396. Linka je v provozu v Po, St a Pá od 9 do 11 hod.
S ohledem na rozsáhlost agendy Vás žádáme o včasné věnování pozornosti vyplňování příslušných formulářů. Po výše uvedeném termínu bude vkládání dat do elektronických formulářů automaticky uzavřeno.
Odpovědné pracovníky za vkládání dat z krajských úřadů si dovolujeme upozornit, že v Akčním programu jsou aktivity, které se týkají organizací zřizovaných krajem– správců pozemních komunikací.
Odpovědní pracovníci krajských úřadů tak nemusí zjišťovat informace, které se týkají silnic v jejich správě.
  


Aktuálně

Akce a kampaně

Nejbližší akce

25. 5. 2019

Opletalova ulice

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.