VKLÁDÁNÍ DAT O PLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZA ROK 2019

Na základě podrobné a věcné analýzy příčin dopravních nehod byla komplexně revidována dosavadní Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a byl vypracován návrh potřebných opatření a postupů, který je předmětem aktualizovaného materiálu: Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 s platností od roku 2017 (dále jen „Strategie“). Tento dokument byl schválen usnesením vlády České republiky č. 160 dne 27. února 2017 a ukládá povinnost a odpovědnost příslušným orgánům za realizaci aktivit uvedených ve „Strategii“ Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu obrany.
Dále představitelům krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností.

Formuláře pro vyplnění realizovaných aktivit za rok 2019 jsou Vám přístupny od 13. 1. 2020 na webové adrese: https://nsbsp.cdvinfo.cz/

Vkládání dat do formulářů bude automaticky ukončeno dne13. 3. 2020

Akční program Strategie je zde:
https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie/Priloha-C_final.pdf

V případě technických problémů kontaktujte laskavě konzultační linku určenou pro Vaše dotazy na Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně – tel. 541 641 396, mob. 721 222 852. Linka je v provozu v Po, St a Pá od 9 do 11 hod.

S ohledem na rozsáhlost agendy Vás žádáme o včasné věnování pozornosti vyplňování příslušných formulářů. Po výše uvedeném termínu bude vkládání dat do elektronických formulářů automaticky uzavřeno.

Odpovědné pracovníky za vkládání dat z krajských úřadů si dovolujeme upozornit, že v Akčním programu jsou aktivity, které se týkají organizací zřizovaných krajem– správců pozemních komunikací v majetku kraje.
Odpovědní pracovníci krajských úřadů tak nemusí zjišťovat informace, které se týkají silnic v jejich správě.
Totéž platí i pro obce s rozšířenou působností pro MK.
 
Abyste mohli začít s vyplňováním, je nezbytné se přihlásit:
https://nsbsp.cdvinfo.cz/signin

Registrovaní uživatelé, kteří již někdy formuláře k podání informací vyplňovali, se znovu neregistrují. Vaše přihlašovací údaje jsou stále v platnosti. Pokud se Vám stalo a heslo pro přihlášení nemáte k dispozici, prosím využijte „zapomenuté heslo“.
https://nsbsp.cdvinfo.cz/signon:
Případně pokud vyplňuje formuláře o podání Informace o plnění NSBSP poprvé, musíte se ZAREGISTROVAT. Obdržíte potvrzení o registraci na uvedenou emailovou adresu a pak se můžete přihlásit.

JAK VYPADÁ DIALOGOVÉ OKNO PRO JIŽ REGISTROVANÉ UŽIVATELE

Prihlaseni.jpg

Pro všechny uživatele je nezbytností si vybrat za jaký subjekt vyplňujete podání informace:

Ministerstvo – v Akčním programu modré pole,

Krajský úřad – v Akčním programu žluté pole,

Obec s rozšířenou působností – v Akčním programu žluté pole,

firma, vč. ŘSD, SÚS – v Akčním programu oranžové pole

ev. NNO – v Akčním programu zelené pole.

JAK VYPADÁ DIALOGOVÉ OKNO PRO NOVĚ REGISTROVANÉ – PRO UŽIVATELE, KTEŘÍ JEŠTĚ NIKDY NEVYPLŇOVALI NEBO SE NEHLÁSILI K NAHLÉDNUTÍ

Registrace.jpg

Na uvedenou emailovou adresu Vám přijde potvrzující email s dalšími pokyny pro první přihlášení.


Auto vs. motocykl - spolu, nikoliv proti sobě

Akce a kampaně

Auto vs. motocykl - spolu, nikoliv proti sobě Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci webu a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.