V neděli si svět připomene oběti dopravních nehod, v ČR jich je letos více než 400

V neděli 15. listopadu si svět připomene oběti dopravních nehod. Den vzpomínky na lidi, kteří zemřeli při dopravních nehodách, vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) na třetí neděli v listopadu. WHO uvádí, že v důsledku dopravních nehod celosvětově umírá ročně 1,2 milionů osob a dalších 50 milionů je zraněno.

Letošní bilance smrtelných nehod v České republice je zatím zřejmě i vlivem epidemické situace a nižších intenzit dopravy lepší než v předchozích letech. Přesto na našich silnicích do konce října zemřelo už 402 lidí. Téměř 70 obětí letošních nehod byli chodci, kteří jsou nejvíce ohroženi právě v podzimních měsících, nejčastěji jsou přitom obětí nepozorných řidičů osobních vozidel.  
 
 
V ČR tradici vzpomínkových akcí na oběti dopravních nehod zahájilo v roce 2004 České sdružení obětí dopravních nehod. Letos se vzhledem k epidemické situaci a vládním opatřením nebudou pořádat hromadné vzpomínkové akce. V Praze  položí zástupci Českého sdružení obětí dopravních nehod věnec k Památníku obětí dopravních nehod u 0. km dálnice D1. Lidé mohou přicházet na toto místo přinášet květiny nebo zapalovat svíčky po celý den jednotlivě. Ke Světovému dni obětí dopravních nehod se mohou lidé v neděli odpoledne připojit například také v Plzni v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, nebo v evangelickém kostele v Moravské Chrastové.
 
V období od ledna do října 2020 bylo V ČR evidováno 80 106 dopravních nehod (meziročně -10,7 %), v jejichž důsledku bylo 402 osob usmrceno (meziročně -12,0 %), 1 554 osob zraněno těžce (meziročně -15,9 %) a 18 413 osob zraněno lehce (-9,1 %). Ačkoli evidujeme ve všech sledovaných parametrech meziroční pokles, každá nehoda, zejména s následky na životech a zdraví hluboce zasáhne nejen zúčastněné, ale také řadu dalších lidí z řad příbuzných a blízkých.


Negativní bilance je letos evidovaná u fatálních nehod s účastí cyklistů. Během uplynulých 10 měsíců bylo v důsledku dopravních nehod usmrceno 44 cyklistů, tj. meziročně o 12 více! Druhou kategorií nejzranitelnějších účastníků silničního provozu jsou chodci, kterých bylo v letošním roce usmrceno 67, meziročně pouze o 2 méně.
 
„V závěru roku tradičně upozorňujeme především na tragické následky nehod s účastí chodců. Například v loňském roce v prvních 2/3 roku bylo usmrceno 45 chodců, v období září-prosinec pak 48. Absolutně nejméně příznivou bilanci z tohoto pohledu evidujeme dlouhodobě (2006-2019) v listopadu a prosinci,“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M. A., vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy. „Chodci sami zavinili v loňském roce pouze 12 % smrtelných nehod (11 případů), viníkem většiny střetů, při nichž umřel chodec, byli řidiči osobních vozidel (54 nehod), řidiči nákladních vozidel zavinili 19 takových nehod. Velmi tedy apeluji především na řidiče osobních aut, aby byli při řízení maximálně pozorní a snížili rychlost v místech, kde se chodci po vozovce nebo přechodu pohybují. Samotní chodci by se měli chránit nošením reflexních prvků za snížené viditelnosti, a to i ve městě,“ dodává Neřold.
 
BESIP upozorňuje řidiče na zranitelnost chodců v aktuálně vysílaném spotu určeném především nejmladším řidičům. Zároveň BESIP na kontaktních akcích v průběhu celého roku rozdává lidem reflexní předměty a upozorňuje na jejich správné používání.


Převaha chodců usmrcených v noci

 
V období let 2005-2019 bylo usmrceno 58 % chodců právě v noci. V roce 2019 bylo v noci usmrceno 49 chodců (tj. 53 %), zatímco ve dne 44 chodců. Nejvyšší podíl usmrcených chodců v noci byl evidován v roce 2007 (67 %), naopak nejnižší v roce 2018 (51 %). „Stále podceňovaným tématem je ne/viditelnost chodců,“ říká Tomáš Neřold, a dodává:Při zhoršené viditelnosti bylo v roce 2019 usmrceno 14 chodců (10 ve dne a 4 v noci), tj. 15% podíl na všech usmrcených chodcích. Mimo obec pak bylo usmrceno 7 chodců (2 v noci a 5 ve dne).“
 
V obci bylo usmrceno 58 chodců (62 %), těžce zraněno pak dalších 386 chodců (88 %). Jak z loňských, tak z dlouhodobých dat je zřejmé, že k závažným následkům chodců dochází ve většině případů v obcích. Viditelnost je přitom v otázce bezpečnosti klíčová. Chodec vybavený reflexním prvkem je řidiči motorových vozidel viděn až na 200 m, což je dostatečná vzdálenost pro adekvátní reakci.,“ doplňuje Jindřich Frič.

Hloubková analýza dopravních nehod

 
U řidičů i chodců je nejčetnější selhání na úrovni detekce podnětů, což znamená, že účastník selhal ve vnímání toho druhého jako nebezpečí, tedy nedetekoval dostatečně včas nadcházející kritickou situaci. Stává se tak v důsledku omezené viditelnosti nebo distrakce pozornosti“, říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a dodává: Ke vzniku dopravní nehody mezi vozidlem a chodcem tedy obecně nejčastěji dochází s přispěním nepozornosti (ať už chodce nebo řidiče vozidla) - chodec buď přehlédne přibližujícího se oponenta nehody, nebo je přehlédnut.“

Evropské srovnání

 
Každá 5. usmrcená osoba na evropských silnicích byla chodcem. V období 2011-2019 činil podíl usmrcených chodců 19,2 % ze všech usmrcených osob. V České republice činil uvedený podíl 21,3 %.

Nejnižší podíl usmrcených chodců v důsledku dopravních nehod byl v Nizozemí (11 %), Finsku (12 %) a Belgii (13 %), naopak nejvyšší v Litvě (37 %), v Polsku (31 %) a v Maďarsku (24 %). Průměrný roční přírůstek v rámci evropských zemí činil v uvedeném období -3,4 %, v České republice -5,7 %. Nejvyšší průměrný roční přírůstek byl evidován v Maďarsku (+1,8 %), naopak nejnižší v Lucembursku (- 15,3 %) a následně ve Finsku.
 
V roce 2019 bylo v České republice usmrceno 10 chodců na 1 milion obyvatel. V rámci uvedených evropských zemí bylo v roce 2019 usmrceno 9 chodců na 1 milion obyvatel, tzn., že situace v rámci České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem mírně horší. Evropská unie si v rámci dekády 2011-2020 stanovila hlavní cíl snížit v roce 2020 fatální následky nehod na polovinu roku 2010. V období let 2011-2019 bylo v České republice usmrceno 1 292 chodců (pozn. data do 30 dní po nehodě), tj. oproti stanoveným předpokladům o 19 % více. V rámci sledovaných evropských zemí EU byl v souhrnu předpoklad překročen o 22,9 %. Česká republika (přestože stanovené předpoklady nesplnila) patřila v oblasti usmrcených chodců k lepšímu průměru. Pod stanovené předpoklady v oblasti usmrcených chodců se dostaly jen 2 země: Slovinsko (- 11,4 %) a Dánsko (-7 %).Analýzy jsou k dispozici na stránkách www.ibesip.cz/Statistiky/.
 
[1] CDV, Infografika Chodci 2019 (https://www.cdv.cz/infografiky/)
[2] CDV, Kulišťák M., 2020. Analýza Chodci
[3] CDV, Hloubková analýza dopravních nehod (www.vyzkumnehod.cz)
[4] CDV, Elgner, J., 2020. Fatální následky dopravních nehod v Evropě
[5] České sdružení obětí dopravních nehod (https://www.csodn.cz/)
 
Fotografie a video: Pixabay, CDV

7b-(1).png


 

NENECH SE OVLIVNIT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany