Listopad je pro řidiče a chodce jedním z nejrizikovějších období

Listopad je z hlediska meteorologických podmínek jedním z nejnáročnějších období pro motoristy. Střídání různých druhů počasí, snížená viditelnost v době ranních i odpoledních návratů z práce, občas i námraza vystrkuje růžky.
Opatření související s epidemií COVID snížily v letošním roce intenzitu dopravy i celkový počet nehod a jejich obětí, bohužel v posledních dnech došlo k závažným tragickým nehodám, které si vyžádaly několik zbytečných obětí na životech.

Mlha

Mlhy se v tomto období vyskytují poměrně často. Pozor na ně. Pokud vjíždíte do mlhy, přepněte z denního svícení na potkávací světla a zapněte mlhovky, jinak vás ostatní řidiči neuvidí. Po projetí mlhy mlhová světla zase vypněte, mohou nepříjemně oslňovat řidiče jedoucí za Vámi. Myslete také na to, že v mlze můžete vnímat vnější vjemy odlišně, např. můžete zaměnit stojící vozidlo za jedoucí, máte zkreslené vnímání rychlosti pohybu aut a vzdálenost od okolních předmětů se zdá větší, než je reálně. Pravděpodobnost usmrcení účastníka silničního provozu za mlhy je dvakrát vyšší než za běžných podmínek!!!

Nízké slunce


Slunce zapadá na podzim dříve a i přes den se pohybuje níže než v letních měsících. Tím se výrazně zhoršují podmínky viditelnosti a můžete tak lehce přehlédnout například chodce jdoucího po silnici.

Počítejte se zhoršenou viditelností na silnicích a udržujte čelní sklo Vašeho vozu stále čisté, a to i zevnitř. Důležitá je i správně nastavená výška sedadla, aby Vás slunce nepříjemně neoslnilo.

Snížená viditelnost

V České Republice povinnost rozsvěcovat obrysová a potkávací světla, případně světla pro denní svícení ve dne, přímo ukládá zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Tuto povinnost řidič splní zapnutím:

- obrysových a potkávacích světel, či
- světel pro denní svícení.

Světla pro denní svícení slouží pouze k tomuto účelu. Za snížené viditelnosti je nutné tato světla nahradit obrysovými a potkávacími světly, která se používají i za snížené viditelnosti. I z toho důvodu, že při použití světel pro denní svícení nesvítí zadní světla, a tudíž za snížené viditelnosti je vozidlo především zezadu prakticky neviditelné. Světla pro denní svícení musíte přepnout na obrysová a potkávací světla při jízdě:

- za tmy a za šera,
- za mlhy, hustého deště nebo sněžení,
- v úseku označeném dopravní značkou „Rozsviť světla“,
- v tunelu.

Spadané listí

Spadané listí na silnici může klouzat a připravit řidičům velmi horké chvilky. Proto je důležité předvídat, a pokud se pohybujete v úseku se silnou vrstvou spadaného listí, tak raději zpomalte a zabráníte tím nebezpečí smyku.

Zvěř

V podzimním období roste počet střetů se zvěří, během října a listopadu bylo vloni evidováno vždy téměř 1 700 takových dopravních nehod. Počet srážek se zvěří každoročně roste, ačkoli nepatří tyto nehody v porovnání s jiným typem k nejzávažnějším, jen vloni bylo takových nehod evidováno více než 15 tisíc. Dopravním nehodám se zvěří se dlouhodobě věnuje projekt SRÁŽKY SE ZVĚŘÍ, který mj. obsahuje časové animace, které zobrazují nehody v hodinových intervalech agregované po týdnech z dat za posledních 5 let. Černým překryvem je znázorněna noc a především svítání a soumrak - v tomto období dochází ke zvýšenému počtu srážek.
Tak např. aktuálně během 45. týdne lze vidět, že k nejvíce srážkám se zvěří dochází po soumraku, tedy mezi 17. a 18. hodinou. Pozn. animace k dispozici zde: http://srazenazver.cz/cz/animation/.

obr1.png
Zvyšte svoji pozornost při průjezdu lesními silničními úseky hlavně po ránu a navečer. Když spatříte zvíře na silnici, zachovejte klid a brzděte. Nezapomeňte, že lesní zvěř se obvykle pohybuje ve stádu, zvíře tedy není s největší pravděpodobností u silnice samo. Pokud již střetu nelze zabránit, nikdy nestrhávejte řízení! Mimo silnici Vám hrozí mnohem větší nebezpečí, protože boční náraz do pevné překážky je nebezpečnější než čelní střet se zvěří.

Aquaplaning

Aquaplaning většinou vzniká, když se na silnici vyskytuje větší množství vody. Vzorek pneumatiky ji pak nestíhá všechnu odvést a kolo tím ztrácí kontakt s vozovkou. Auto se tak stává nezvladatelným a dostává se do smyku.

Pokud je tedy na silnici velké množství vody, zpomalte. Pokud už k aquaplaningu dojde, sešlápněte spojku, nebrzděte a držte oběma rukama pevně volant ve směru jízdy.

Být viděn

S podzimem roste potřeba být vidět.

Povinnost, mít na sobě reflexní prvky, pokud se pohybujete mimo obec, již platí od roku 2016. Reflexní prvky mají mít osoby, které se pohybují za snížené viditelnosti (tma, šero, déšť, mlha) mimo obec podél okraje vozovky, a kde není veřejné osvětlení. Je vhodné mít reflexní prvky i v obci, ačkoliv tam zákonná povinnost neplatí. Zejména doporučujeme nosit reflexní prvky v místech, kde chybí veřejné osvětlení nebo není dostatečně intenzivní.

Reflexní prvky Vás chrání při pohybu v silničním provozu. Spolu s cyklisty patříte k těm nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Příčinou mnoha tragických nehod je právě nedostatečná viditelnost. Proto je důležité kombinovat reflexní prvky i s výraznými barvami oděvů (fluorescenční barvy), např. bílá barva je rozpoznatelná na vzdálenost cca 55 metrů, žlutá na vzdálenost 37 metrů. U tmavších barev se vzdálenosti, na které je možné vidět chodce, zkracují. Modré oblečené je vidět pouze na vzdálenost 18 metrů. Reflexní prvky jsou vidět až na vzdálenost 200 metrů!

Pro zvýšení viditelnosti chodců platí tři základní rady:

1. Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy
2. Reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a kolo)
3. Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky.

Mějte na paměti, že řidič jedoucí rychlostí 90 km/h zaregistruje osobu s reflexními prvky ve vzdálenosti 185 m a než pohybující se osobu mine má 7 vteřin. Osobu tmavě oblečenou zaregistruje na vzdálenost 18 m a mine ji za 0,7 vteřiny. Reakční doba řidiče je však 2 vteřiny!!!

Světlomety

Slogan „Vidět a být viděn“ se netýká jen chodců, ale také řidičů.

Aby řidič dobře viděl, je nezbytné mít na paměti rizika spojená s provozem vozidla. To se týká např. správně seřízených nebo funkčních světlometů.  Proto doporučujeme si v tomto období nechat v servisu správně seřídit světlomety nebo si nechat změřit intenzitu osvětlení autožárovky, která v průběhu její životnosti klesá. Správně seřízené světlomety mají vliv na bezpečný provoz vozidla.

Zimní pneumatiky

Od 1. listopadu jsou ve hře i zimní pneumatiky. Dle §40a zákona 361/2000 Sb., mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud:

Je mezi 1. listopadem a 31. březnem a zároveň na pozemní komunikaci se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Řidiči také musí počítat i se značkou „Zimní výbava“. Tam, kde je tato dopravní značka umístěna, musí mít vozidlo zimní pneumatiky za všech okolností.

Je také důležité vědět, že pokud klesne teplota pod 7o C, ztrácejí letní pneumatiky potřebnou pružnost a tím dochází k prodloužení brzdné dráhy, snížení přilnavosti a tím zhoršení bezpečnosti. Zimní pneumatika se kvůli své odlišné stavbě i materiálu lépe přizpůsobuje nízkým teplotám.

 
Tomáš Neřold
vedoucí Samostatného oddělení BESIP
 
logo
+420 225 131 526 | +420 602 632 176
tomas.nerold@mdcr.cz  www.ibesip.cz
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 


obr2.png obr3.png

obr4.png obr5.png

obr6.png obr7-(1).png
 

NENECH SE OVLIVNIT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany