Bezpečný návrat dětí z prázdnin do škol je prioritou BESIP

Opět po roce se blíží konec letních prázdnin a s ním spojený návrat dětí do školních lavic. BESIP připomíná několik hlavních zásad bezpečného chování nejmladších účastníků silničního provozu, aby pro ně bylo zahájení nového školního roku bezpečné, ať už budou do školy chodit pěšky nebo jezdit na kole, autem nebo městskou hromadnou dopravou.

„Rád bych apeloval na všechny řidiče, aby v úterý 1. září, ale i dalších dnech celého roku, byli v okolí škol obzvlášť opatrní, předvídaví a ohleduplní. Pohyb dětí je třeba pozorně sledovat a zpomalení rychlosti třeba i na 30 km/hod je bude stát jen pár vteřin, ale možná zachrání dětské životy“. Všem školákům přeji úspěšný a hlavně bezpečný nový školní rok!“, říká Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP.

Jdu pěšky:
 
- Trasu si dopředu dobře promyslím (a třeba i prakticky nacvičím)
- Zmapuji všechna nebezpečná a riziková místa na trase do školy nebo do odpoledních kroužků (i s pomocí rodičů)
- Umím se správně rozhlížet a přecházet
- Aktivně používám reflexní doplňky na oblečení i na školním batohu
- Vím, že používání mobilního telefonu a sluchátek v silničním provozu může být smrtelně nebezpečné
 
Jedu na kole/koloběžce:
 
- Trasu si dobře promyslím
- Před jízdou zkontroluji výbavu a technický stav jízdního kola
- Vždy mám na hlavě cyklistickou přilbu, případně další ochranné doplňky
 
Jedu autem:
 
- Při jízdě jsem připoután v autosedačce nebo v podsedáku, a to i na krátké vzdálenosti
- V autosedačce sedím bez batohu/aktovky
- Při nástupu/výstupu do/z auta použiji dveře blíže k chodníku, ne do silnice
 
Jedu městskou hromadnou dopravou:
 
- Umím si zvolit nejbezpečnější trasu z domu do školy za využití různých druhů MHD
- Během jízdy vím, jak se správně chovat k ostatním cestujícím
- Silnici přecházím vždy až po odjetí autobusu, abych měl dobrý rozhled
- Vím, že tramvaj má přednost i na přechodu pro chodce
 
Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy pro školní rok 2020/2021
Podpora výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích

BESIP bude i v novém školním roce intenzivně podporovat výuku dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v celé ČR – v rámci dopolední školní výuky jsme v roce 2019 učili již na 218 dopravních hřištích ve všech krajích ČR. Touto výukou prošlo více než 142 tisíc žáků ZŠ (výuka dle nově aktualizovaného Tematického plánu dopravní výchovy), dalších více než 53 tisíc žáků navštívilo DDH mimo tento výukový program.

Masivně roste také zájem o odpolední provoz na dětských dopravních hřištích pro širokou veřejnost financovaný ministerstvem dopravy. Za rok 2019 se do této aktivity zapojilo už 19 tisíc návštěvníků hřišť. Těší nás narůstající trend v počtu zapojených hřišť do odpolední výuky pro veřejnost – v roce 2018 v odpoledních hodinách fungovalo 19 dětských dopravních hřišť, v roce 2019 už 33 a v prvním pololetí roku 2020 to bylo celkem 39 hřišť po celé ČR.

Snahou BESIP je všechny návštěvníky aktivně zapojit do problematiky bezpečnosti silničního provozu, proto je odpolední provoz veden zkušenými lektory dopravní výchovy, kteří jsou připraveni zájemcům poradit a nabídnout i kvalitní výukové materiály a programy pro různé věkové skupiny veřejnosti.

Semináře dopravní výchovy pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky

Na podzim 2020 zahájí BESIP, za podpory Centra dopravního výzkumu, další sérii seminářů pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky. Tematicky budou semináře zaměřeny na „Metodiku výuky dopravní výchovy pro MŠ“, „Metodiku výuky dopravní výchovy ve školní družině a dalších školských zařízeních“ a také na problematiku „pohybu organizované skupiny a útvaru chodců v silničním provozu“.

Online webináře s následným chatem se všemi zájemci z řad pedagogů navazují na jarní sérii seminářů, během nichž jsme proškolili více než 2700 pedagogů. Právě družina a další odpolední aktivity jsou příležitostí, kdy mohou děti v praxi zažít, jak se správně orientovat a pohybovat v silničním provozu. Proto chceme dát pedagogickým pracovníkům k dispozici praktické materiály k dopravní výchově v družině či při pohybu v provozu,“ doplňuje Neřold.

Nové spoty pro výuku dopravní výchovy

Na podzim letošního roku BESIP představí pět nových výukových spotů určených pro výuku dopravní výchovy ve školních družinách a dalších školských zařízeních. Jsou určeny jak žákům, tak zejména pedagogům – přinášejí totiž inspiraci, jak zajímavou formou oživit výuku dopravně bezpečnostních témat ve škole i v zájmových kroužcích. Spoty budou zveřejněny na www.detivdoprave.cz.
 
 
Tomáš Neřold
vedoucí Samostatného oddělení BESIP
 
logo
+420 225 131 526 | +420 602 632 176
tomas.nerold@mdcr.cz  www.ibesip.cz
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA...

Akce a kampaně

NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA... Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany