Strategie

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
13. 07. 2017

Bezpečnost silničního provozu na fóru OSN v New Yorku

29. 06. 2017

projekt: Zpomal, budeš rychlejší

02. 05. 2017

BESIP slaví 50. narozeniny

11. 04. 2017

Každý jsme jiný a odbouráváme jinak

10. 04. 2017

"Zpomal! Budeš rychlejší!"

Sociální sítě

oddělovač

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 v roce 2015

Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2015

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599, o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období let 2011-2020, se ukládá povinnost a odpovědnost příslušným orgánům za realizaci aktivit uvedených ve „Strategii“ (ministerstvo dopravy, financí, školství a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, obrany, představitelé krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností).

Formuláře pro vyplnění realizovaných aktivit za rok 2015 jsou Vám přístupny od 1.1. 2016 na webové adrese:  https://secure.cdv.cz/besip.php

 

Vkládání dat do formulářů bude ukončeno dne
15. 3. 2016

 

Bližší informace k vládání dat do formulářů jsou uvedeny v materiálu Metodický postup pro vyhodnocení opatření.

Zde je uveden metodický návod, jak se zaregistrovat a vyplňovat data pro nové, ještě neregistrované subjekty (firmy, NNO, obce, atd).

V případě technických problémů kontaktujte laskavě konzultační linku určenou pro Vaše dotazy na Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., v Brně – tel. 541 641 396. Linka je v provozu v Po, St a Pá od 9 do 11 hod.

S ohledem na rozsáhlost agendy Vás žádáme o včasné věnování pozornosti vyplňování příslušných formulářů. Po výše uvedeném datu již nebude možné provádět žádné další změny dat.

detail