Strategie

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač

Související informace

ČR pomalu, ale jistě směřuje k nejzaostalejším evropským zemím z hlediska bezpečnosti

Jestli je snaha o zlepšení bezpečnosti provozu na našich silnicích úspěšná nebo nedostatečná, nám jasně odpoví porovnání s vývojem v ostatních evropských zemích. Na  příkladu je porovnán dlouhodobý vývoj smrtelných následků nehod v ČR s vybranými státy EU. Maďarsko a Slovinsko reprezentují země středoevropského prostoru, Nizozemsko a Švédsko jsou vyspělé země s nejvyšší úrovní bezpečnosti silničního provozu v Evropě.

Více v tomto dokumentu.

 

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce zraněných osob. Jejich číselné vyjádření bylo postaveno na posouzení očekávaného přínosu nápravných opatření uvedených v návazném Akčním programu a ze zhodnocení účinnosti obdobných realizovaných předešlých letech.

Umožňuje se tak cíleně orientovaný přístup na konkrétní problémové oblasti a cílený výběr efektivních opatření zaměřený na jejich odstranění. Tím je rovněž možno mnohem výstižněji posoudit dílčí pokrok a citlivěji přizpůsobit použité nástroje, iniciovat jejich případnou změnu nebo i uplatnění nových prostředků.

Více v tomto dokumentu.

detail