Strategie

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
22. 09. 2017

Alkohol ruší spojení mezi tělem a myslí – nenechte ho řídit!

18. 09. 2017

Alkohol a drogy za volantem se nevyplácí

13. 09. 2017

Nejčastější „rušitelé“ pozornosti během řízení? Patří mezi ně i spolujezdci, děti i zvířata

08. 09. 2017

Usedejte za volant svěží a odpočatí

04. 09. 2017

Používání mobilního telefonu při řízení je srovnatelné s určitým stavem opilosti

Sociální sítě

oddělovač

Související informace

ČR pomalu, ale jistě směřuje k nejzaostalejším evropským zemím z hlediska bezpečnosti

Jestli je snaha o zlepšení bezpečnosti provozu na našich silnicích úspěšná nebo nedostatečná, nám jasně odpoví porovnání s vývojem v ostatních evropských zemích. Na  příkladu je porovnán dlouhodobý vývoj smrtelných následků nehod v ČR s vybranými státy EU. Maďarsko a Slovinsko reprezentují země středoevropského prostoru, Nizozemsko a Švédsko jsou vyspělé země s nejvyšší úrovní bezpečnosti silničního provozu v Evropě.

Více v tomto dokumentu.

 

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce zraněných osob. Jejich číselné vyjádření bylo postaveno na posouzení očekávaného přínosu nápravných opatření uvedených v návazném Akčním programu a ze zhodnocení účinnosti obdobných realizovaných předešlých letech.

Umožňuje se tak cíleně orientovaný přístup na konkrétní problémové oblasti a cílený výběr efektivních opatření zaměřený na jejich odstranění. Tím je rovněž možno mnohem výstižněji posoudit dílčí pokrok a citlivěji přizpůsobit použité nástroje, iniciovat jejich případnou změnu nebo i uplatnění nových prostředků.

Více v tomto dokumentu.

detail