Statistiky

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Statistiky / Statistiky nehodovosti v Evropě / Přehled vývoje dopravních nehod v EU

Přehled vývoje dopravních nehod v EU

Srovnání počtu usmrcených v zemí Evropské unie

Za poslední rok došlo v EU ke snížení počtu usmrcených osob o 3 %. V ČR při srovnání let 2010 a 2011 došlo ke snížení počtu usmrcených osob o 12 %, tzn. o 9 % nad průměrem (pozitivum).

V porovnání posledních 2 let došlo k nejvýraznějšímu snížení v Norsku (o 20 %), naopak nejvyšší nárůst zaznamenalo Estonsko (o 28 %).

* Provizorní data z databáze ETSC

Z porovnání let 2001 a 2011 vyplývá, že v EU bylo usmrceno o 45 % osob v roce 2011 méně, v ČR pak o 47 % (pozitivum). V tomto srovnání nejlepší zemí je Lotyšsko, kde došlo ke snížení o 68 %. Vyjma Malty (nárůst o 6 %), došlo ve všech ostatních zemích ke snížení počtu usmrcených osob.

* Provizorní data z databáze ETSC

V roce 2001 bylo v EU usmrceno v průměru 112 osob na 1 milion obyvatel, v ČR to bylo 130 osob, tzn. o 16,1 % více (negativum). V roce 2011 bylo v EU usmrceno v průměru 60 osob na 1 milion obyvatel, v ČR to bylo 67 osob, tzn. o 11,7 % více (negativum). Přestože v relativních porovnáních (EU vs. ČR) došlo ke snížení (4,4 %), i v roce 2011 byla ČR nad evropským průměrem.

V počtu usmrcených obyvatel na 1 milion obyvatel byla v roce 2011 nejpozitivnější situace ve Spojeném království (31 osob), naopak nejhorší poměr byl evidován v sousedním Polsku (110 osob), které se v roce 2011 výrazně přiblížilo evropskému průměru v roce 2001. Lepších výsledků než ČR dosahuje v tomto srovnání Slovensko (60 osob v roce 2011).

* Provizorní data z databáze ETSC

Statistiky dle vozokilometrů

Velmi zajímavé je srovnání nabízí srovnání počtu usmrcených osob na 1 miliardu ujetých vozokilometrů (průměr za 3 roky). Evropský průměr hovoří o 10 usmrcených osob na 1 miliardu ujetých vozokilometrů. V České republice bylo v letech 2007 a 2008 usmrceno 17 osob na 1 miliardu ujetých vozokilometrů – silné negativum (o 70 % horší než průměr).

Nejlepších výsledků v tomto srovnání dosahuje Švédsko, Velká Británie a Irsko. Nejvyšší počet usmrcených osob na 1 miliardu ujetých vozokilometrů je zaznamenán v sousedním Polsku (27 osob).

K dispozici data z následujících období: 2009-2011 (FI, IE, IT, LV, SE, CH); 2008-2010 (AT, BE, DK, EE, DE, IL, NL, NO, PT, SI, GB); 2008-2009 (PL); 2007-2009 (FR); 2007-2008 (CZ, EL).

Měsíční statistiky

Z pohledu dlouhodobých měsíčních statistik (1998 - 2010) kopíruje vývoj v České republice do značné míry evropský vývoj. Nižší procentuální podíly jsou v České republice v období prosinec – květen, naopak červen – listopad je trend vůči evropským zemím negativní.  Při srovnání roku 2011 s dlouhodobým vývojem je zřejmé, že v únoru, září a v prosinci byl tento poměr v roce 2011 negativní (vyšší). V Evropě jsou v roce zajímavá sedla v měsících únor, červenec a listopad.

Statistiky dle kategorie

Z dlouhodobého pohledu (1993 – 2010) je více než polovina usmrcených osob na pozemních komunikacích v České republice, ale i v Evropě, usmrcena v osobním automobilu. Tyto statistiky jsou téměř totožné – v ČR je to 53 %, v EU 52 %. Za sledované období bylo v ČR usmrceno o 5 % více chodců než je průměr EU (19 %). U cyklistů je to o 3 %, zatímco průměr EU je 7 %, v ČR je to 10 %. Na motocyklech, skútrech a mopedech bylo v ČR usmrceno 8 % osob, v EU 11 %.

Zraněné osoby

V EU došlo mezi lety 2001 až 2011 k průměrnému ročnímu poklesu vážně zraněných osob o 4 %. V České republice je zaznamenán pokles o 6 % (pozitivum), na Slovensku dokonce o 7 %. Nejlepší ch výsledků dosáhlo v uvedeném období Irsko a Španělsko. V Bulharsku počet vážně zraněných osob v období let 2001 až 2011 stagnuje, nárůst o 2 % byl zaznamenán v Nizozemsku, v Rumunsku dokonce o 6 %.

* Provizorní data z databáze ETSC

detail