Statistiky

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
22. 09. 2017

Alkohol ruší spojení mezi tělem a myslí – nenechte ho řídit!

18. 09. 2017

Alkohol a drogy za volantem se nevyplácí

13. 09. 2017

Nejčastější „rušitelé“ pozornosti během řízení? Patří mezi ně i spolujezdci, děti i zvířata

08. 09. 2017

Usedejte za volant svěží a odpočatí

04. 09. 2017

Používání mobilního telefonu při řízení je srovnatelné s určitým stavem opilosti

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Statistiky / Statistiky nehodovosti v Evropě / Přehled vývoje dopravních nehod v EU

Přehled vývoje dopravních nehod v EU

Srovnání počtu usmrcených v zemí Evropské unie

Za poslední rok došlo v EU ke snížení počtu usmrcených osob o 3 %. V ČR při srovnání let 2010 a 2011 došlo ke snížení počtu usmrcených osob o 12 %, tzn. o 9 % nad průměrem (pozitivum).

V porovnání posledních 2 let došlo k nejvýraznějšímu snížení v Norsku (o 20 %), naopak nejvyšší nárůst zaznamenalo Estonsko (o 28 %).

* Provizorní data z databáze ETSC

Z porovnání let 2001 a 2011 vyplývá, že v EU bylo usmrceno o 45 % osob v roce 2011 méně, v ČR pak o 47 % (pozitivum). V tomto srovnání nejlepší zemí je Lotyšsko, kde došlo ke snížení o 68 %. Vyjma Malty (nárůst o 6 %), došlo ve všech ostatních zemích ke snížení počtu usmrcených osob.

* Provizorní data z databáze ETSC

V roce 2001 bylo v EU usmrceno v průměru 112 osob na 1 milion obyvatel, v ČR to bylo 130 osob, tzn. o 16,1 % více (negativum). V roce 2011 bylo v EU usmrceno v průměru 60 osob na 1 milion obyvatel, v ČR to bylo 67 osob, tzn. o 11,7 % více (negativum). Přestože v relativních porovnáních (EU vs. ČR) došlo ke snížení (4,4 %), i v roce 2011 byla ČR nad evropským průměrem.

V počtu usmrcených obyvatel na 1 milion obyvatel byla v roce 2011 nejpozitivnější situace ve Spojeném království (31 osob), naopak nejhorší poměr byl evidován v sousedním Polsku (110 osob), které se v roce 2011 výrazně přiblížilo evropskému průměru v roce 2001. Lepších výsledků než ČR dosahuje v tomto srovnání Slovensko (60 osob v roce 2011).

* Provizorní data z databáze ETSC

Statistiky dle vozokilometrů

Velmi zajímavé je srovnání nabízí srovnání počtu usmrcených osob na 1 miliardu ujetých vozokilometrů (průměr za 3 roky). Evropský průměr hovoří o 10 usmrcených osob na 1 miliardu ujetých vozokilometrů. V České republice bylo v letech 2007 a 2008 usmrceno 17 osob na 1 miliardu ujetých vozokilometrů – silné negativum (o 70 % horší než průměr).

Nejlepších výsledků v tomto srovnání dosahuje Švédsko, Velká Británie a Irsko. Nejvyšší počet usmrcených osob na 1 miliardu ujetých vozokilometrů je zaznamenán v sousedním Polsku (27 osob).

K dispozici data z následujících období: 2009-2011 (FI, IE, IT, LV, SE, CH); 2008-2010 (AT, BE, DK, EE, DE, IL, NL, NO, PT, SI, GB); 2008-2009 (PL); 2007-2009 (FR); 2007-2008 (CZ, EL).

Měsíční statistiky

Z pohledu dlouhodobých měsíčních statistik (1998 - 2010) kopíruje vývoj v České republice do značné míry evropský vývoj. Nižší procentuální podíly jsou v České republice v období prosinec – květen, naopak červen – listopad je trend vůči evropským zemím negativní.  Při srovnání roku 2011 s dlouhodobým vývojem je zřejmé, že v únoru, září a v prosinci byl tento poměr v roce 2011 negativní (vyšší). V Evropě jsou v roce zajímavá sedla v měsících únor, červenec a listopad.

Statistiky dle kategorie

Z dlouhodobého pohledu (1993 – 2010) je více než polovina usmrcených osob na pozemních komunikacích v České republice, ale i v Evropě, usmrcena v osobním automobilu. Tyto statistiky jsou téměř totožné – v ČR je to 53 %, v EU 52 %. Za sledované období bylo v ČR usmrceno o 5 % více chodců než je průměr EU (19 %). U cyklistů je to o 3 %, zatímco průměr EU je 7 %, v ČR je to 10 %. Na motocyklech, skútrech a mopedech bylo v ČR usmrceno 8 % osob, v EU 11 %.

Zraněné osoby

V EU došlo mezi lety 2001 až 2011 k průměrnému ročnímu poklesu vážně zraněných osob o 4 %. V České republice je zaznamenán pokles o 6 % (pozitivum), na Slovensku dokonce o 7 %. Nejlepší ch výsledků dosáhlo v uvedeném období Irsko a Španělsko. V Bulharsku počet vážně zraněných osob v období let 2001 až 2011 stagnuje, nárůst o 2 % byl zaznamenán v Nizozemsku, v Rumunsku dokonce o 6 %.

* Provizorní data z databáze ETSC

detail