Statistiky

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Statistiky / Statistiky nehodovosti v Evropě / Přehled usmrcených osob v EU dle věku

Přehled usmrcených osob v EU dle věku

Mladé oběti

Následující graf porovnává mladé osoby zemřelé při dopravních nehodách ve věku 15 – 30 let v EU s celkovým počtem osob zemřelých v dané kategorii. Z pohledů obětí dopravních nehod v EU za poslední 3 roky je v relativním srovnání nejzranitelnější mužskou skupinou věk 18 – 24 let. U žen je to skupina ve věku 17 let.

Srovnání počtu usmrcených osob na 1 milion obyvatel dle věku

Následující grafy porovnávají počet usmrcených osob na 1 milion obyvatel dle věku v jednotlivých zemích v roce 2010 a 2001 (pozn. rok 2011 chybělo v databázi IRTAD velmi mnoho údajů). Nejméně dětí na 1 milion obyvatel zemřelo v roce 2010 ve Spojeném království (0,7) a v Norsku (0,9).  V průměru bylo v EU v dané věkové kategorii usmrceno 1,5 osob na 1 milion obyvatel. V České republice to bylo 1,6 (mírné negativum). Z grafu je zřejmé srovnání jak v roce 2010, tak v roce 2001.

* neúplná databáze IRTAD

Ve věkové kategorii 15 – 17 let bylo usmrceno na 1 milion obyvatel v roce 2010 nejméně osob v Portugalsku (0,8). V průměru bylo v EU v dané věkové kategorii usmrceno 1,7 osob na 1 milion obyvatel. V České republice to bylo 1,6 (mírné pozitivum). Z grafu je zřejmé srovnání jak v roce 2010, tak v roce 2001.

* neúplná databáze IRTAD

Ve věkové kategorii 18 – 20 let bylo usmrceno na 1 milion obyvatel v roce 2010 nejméně osob ve Slovinsku (1,5). V průměru bylo v EU v dané věkové kategorii usmrceno 4,6 osob na 1 milion obyvatel. V České republice to bylo 4,9 (mírné negativum). Z grafu je zřejmé srovnání jak v roce 2010, tak v roce 2001.

* neúplná databáze IRTAD

Ve věkové kategorii 21 – 24 let bylo usmrceno na 1 milion obyvatel v roce 2010 nejméně osob ve Švýcarsku (1,9). V průměru bylo v EU v dané věkové kategorii usmrceno 5,5 osob na 1 milion obyvatel. V České republice to bylo 7,0 (negativum). Z grafu je zřejmé srovnání jak v roce 2010, tak v roce 2001.

* neúplná databáze IRTAD

Ve věkové kategorii 25 – 64 let bylo usmrceno na 1 milion obyvatel v roce 2010 nejméně osob na Islandu (9,4). V průměru bylo v EU v dané věkové kategorii usmrceno 32,3 osob na 1 milion obyvatel. V České republice to bylo 44,8 (negativum). Z grafu je zřejmé srovnání jak v roce 2010, tak v roce 2001.

* neúplná databáze IRTAD

Ve věkové kategorii 65 let a více bylo usmrceno na 1 milion obyvatel v roce 2010 nejméně osob v Lucembursku (6,0). V průměru bylo v EU v dané věkové kategorii usmrceno 12,6 osob na 1 milion obyvatel. V České republice to bylo 15,6 (negativum). Z grafu je zřejmé srovnání jak v roce 2010, tak v roce 2001.

* neúplná databáze IRTAD

detail