Děti

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené ve věkové kategorii 0-14 let. Použitá data jsou podle zdroje buď do 24 hodin po nehodě (ŘSDP PP ČR) nebo do 30 dní po nehodě (IRTAD).

Základní poznatky statistických ukazatelů dětí:

-          od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2015 bylo na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 751 dětí!!!

-          nejtragičtější, z pohledu dětí, byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 75 osob, naopak nejméně dětí bylo usmrceno v roce 2013 (8)

-          v loňském roce došlo k nárůstu usmrcených dětí, oproti roku 2014 o 4 děti, celkem tedy bylo usmrceno 18 dětí

-          v období 1993 – 2015 je zaznamenán průměrný pokles usmrcených dětí o 47,7 %

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2015 činil podíl dětí 3,01 %, což znamená, že přibližně každá 33. usmrcená osoba byla dítětem

Níže v tabulkách je uveden měsíční vývoj počtu usmrcených a těžce zraněných dětí od roku 2006.

Další informace jsou detailně rozpracovány v tomto dokumentu.                               

detail