Úvodní stránka / Statistiky / Statistiky nehodovosti v České republice / Dopravní nehodovost v roce 2013 / Děti - nehodovost za prvních 7 měsíců roku 2013

Děti - nehodovost za prvních 7 měsíců roku 2013

Z pohledu následků dopravní nehodovosti jsou následující informace zaměřené na usmrcené ve věkové kategorii 0-17 let (mladiství). Jsou-li uváděny děti, jedná se o kategorii 0-14 let. Použitá data jsou podle zdroje buď do 24 hodin po nehodě (ŘSDP PP ČR) nebo do 30 dní po nehodě (IRTAD).

Základní poznatky statistických ukazatelů dětí:

-          od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2012 bylo na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 711 dětí!!!

-          nejtragičtější, z pohledu dětí, byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 75 osob, naopak nejméně dětí bylo usmrceno v roce 2011 (12)

-          v roce 2012 bylo usmrceno 14 dětí, oproti roku 2011 došlo k nárůstu o 2 děti

-          v období 1993 – 2012 je zaznamenán průměrný pokles usmrcených dětí o 41 %

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2012 činil podíl dětí 3,08 %, což znamená, že přibližně každá 32. usmrcená osoba byla dítě

-          v průměru bylo v EU ve věkové kategorii 0-14 let usmrceno 1,6 osob na 1 milion obyvatel, v České republice to bylo 1,1 (pozitivum)

 

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu.

detail