Autobusy

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen na usmrcené, těžce a lehce zraněné osoby.

Základní poznatky statistických ukazatelů autobusů:

-          v roce 2013 bylo vinou řidičů autobusů usmrceno 7 osob (+ 3 oproti předchozímu roku), tj. 1,2 % ze všech usmrcených osob v uvedeném roce

-          v období let 1993 až 2013 bylo na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 32 řidičů autobusů a 89 cestujících

-          v roce 2013 nebyl usmrcen žádný řidič autobusu a 1 cestující

-          na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2013 činil podíl řidičů autobusů a cestujících 0,51 %

-          v důsledku dopravních nehod autobusů je každoročně usmrceno nebo zraněno v průměru 508 osob (řidičů i cestujících). V roce 2012 to bylo 581 osob, tzn. 3. nejvyšší počet od roku 1993!

-          v roce 2013 bylo řidiči autobusů zaviněno 964 nehod (pokles o 32 nehod), při nichž bylo usmrceno 7 osob (nárůst o 3 osoby), 30 osob těžce zraněno (pokles o 4 osoby) a 281 osob lehce zraněno (pokles o 49 osob), v obci zavinili řidiči autobusů 839 nehod, tj. 87 %

-          u dopravních nehod zaviněných řidiči autobusů bylo v roce 2013 na 1 000 nehod usmrceno 7,3 osob

-          v drtivé většině nehod zaviněných řidiči autobusů (75 %) byl příčinou nesprávný způsob jízdy, následován nedáním přednosti (15 %), nepřiměřenou rychlostí (9 %) a nesprávným předjížděním (1 %)

-          v roce 2013 zavinilo 5 řidičů autobusů dopravní nehodu pod vlivem alkoholu

-          evropské srovnání (roku 2010) vyznívá pro Českou republiku pozitivně

Detailní informace jsou rozpracovány v tomto dokumentu.

detail