Přehled vývoje dopravních nehod
1993-2011

Vývoj následků dopravních nehod v České republice od roku 1993

Z grafu Relativní vývoj následků dopravních nehod v ČR od roku 1993 jsou zřejmé 3 výše uvedené následky dopravních nehod. V roce 2011 zemřelo na pozemních komunikacích v ČR o 48 % osob méně než v roce vzniku samostatné České republiky (1993). Od roku 2007 docházelo ve všech kategoriích k poklesu následků. V roce 2011 však zaznamenáváme nárůst v kategorii těžce a lehce zraněných osob.

Podíl následků dopravních nehod

V uvedeném časovém období (1993 – 2011) činí průměrný podíl následků dopravních nehod:

  • 4 % osoby usmrcené
  • 15 % osoby těžce zraněné
  • 81 % osoby lehce zraněné

Z grafu je zřejmé, že podíl závažných dopravních nehod (usmrcení + těžce zranění) postupně klesá. Zatímco průměrná dlouhodobá hodnota činí 19 %, v roce 2010 to bylo lehce přes 14 % (nejméně), v roce 2011 došlo k mírnému zvýšení (vliv zvýšení počtu vážně zraněných osob).

Usmrcené osoby

V období let 1993 (vznik samostatné České republiky) až 2011 zemřelo v ČR 24.932 osob, z toho 90 % osob zemřelo do 24 hodin po nehodě, 10 % pak následně do 30 dní po nehodě. Detailní vývoj počtu usmrcených osob v ČR je obsahem níže uvedeného grafu.

Jedním z nejdůležitějších porovnání jsou relativní ukazatele, od roku 1993 bylo v následujících 4 letech vždy usmrceno více osob. V následujícím období (1998 – 2011) již nebylo v důsledku dopravní nehody usmrceno v ČR více osob než v roce 1993. Ač se v souvislosti s urmrcenými osobami jen těžko může skloňovat slovo optimismus, vývoj v posledních 4 letech je snad dobrým příslibem i do následujících období. V celém období je pak zaznamenán průměrný pokles usmrcených osob o 13 %.

Měsíční vývoj usmrcených osob

Které období je z pohledu nejtragičtějších následků dopravních nehod nejhorší? Z dlouhodobého hlediska (období 1998 – 2010) jsou to měsíce vrcholící automobilové sezóny, tzn. období prázdnin. Vůbec nejvyšší podíl usmrcených osob je evidován v červenci (10,1 %), naopak dlouhodobě nejnižší podíl usmrcených osob připadá na únor (5,7 %).

Z pohledu roku 2011 bylo nejtragičtějším měsícem září (10,3 %), naopak nejméně osob bylo usmrceno v lednu (6,0 %).

Pohlaví usmrcených osob

Na pozemních komunikacích v ČR umírá zbytečně každý rok spoustu mužů i žen. Absolutní vývoj od roku 1993 je zřejmý z grafu.

Poměr řidičů (držitelů řidičského oprávnění) je v ČR cca 60 % mužů ku 40 % žen. Z hlediska dlouhodobého průměru připadá přibližně na 3 usmrcené muže (76 %) 1 usmrcená žena (24 %). Nejvyšší podíl usmrcených mužů evidujeme v roce 2006, naopak nejvyšší podíl usmrcených žen je zaznamenán v roce 2009. Detailní vývoj je zřejmý z grafu.

Věk usmrcených osob

Podíl jednotlivých věkových skupin na osobách usmrcených v důsledku dopravní nehody je zřejmý z následujícího grafu. Zajímavé je srovnání dlouhodobého průměru v období let 1993 až 2010 s rokem 2010. Největší rozdíly jsou evidovány u nejmladší a nejstarší věkové kategorie. Kategoriím dětí a seniorů je pak věnovaná pozornost níže (samostatné kategorie).

Zajímavější srovnání nabízí opět relativní ukazatele. Zde je nutné poznamenat, že u každé věkové kategorie je v dlouhodobém horizontu (1993 – 2010) zaznamenán relativní pokles osob zemřelých. Dlouhodobě nejvyšší pokles usmrcených osob je evidován ve věkové kategorii 0 – 14 let (- 34,3 %, v roce 2010 dokonce o 74 % méně vůči výchozímu roku 1993. Naopak dlouhodobě nejnižší pokles (-1,7 %) patří věkové kategorii 21 – 24 let (v roce 2010 činil pokles 46 %).

Těžce zraněné osoby

V období let 1993 až 2011 bylo těžce zraněno v ČR 95.904 osob, z toho v posledním roce 3.092. V letech 1994 – 1997 bylo vždy těžce zraněno více a více osob. Od roku 1998 do roku 2010 docházelo ke kontinuálnímu poklesu osob těžce zraněných. V roce 2010 bylo těžce zraněno o 50 % méně osob než v roce 1993 (nejméně). Vloni, po velmi dlouhém období, došlo k nárůstu – viz graf. Dlouhodobé průměrné hodnoty poklesly pod úroveň roku 1993 až v roce 2006! V celém období je pak zaznamenán průměrný pokles těžce zraněných osob o 10 %.

Lehce zraněné osoby

V období let 1993 až 2011 bylo lehce zraněno v ČR 521.277 osob, z toho v posledním roce 22.519. V letech 2000, 2006 a 2010 byly v této kategorii zaznamenány poklesy (sedla grafu). V roce 2010 bylo lehce zraněno o 19 % méně osob než v roce 1993 (nejméně). Vloni došlo k nárůstu – viz graf. Dlouhodobé průměrné hodnoty za celé období NIKDY nepoklesly pod úroveň roku 1993!!! V celém období je zaznamenán průměrný nárůst lehce zraněných osob o 2 %.

detail