Senioři

Senioři představují významnou skupinu lidské populace, která se na dopravě účastní (pozn. z pohledu prezentovaných dat „senior“ = osoba ve věku 65 let a více). Vývoj počtu usmrcených seniorů v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, z pohledu seniorů, byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 304 osob, naopak nejméně seniorů bylo usmrceno v roce 2009 (164).

Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejméně seniorů zemřelo v ČR v roce 2009 (o 35 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 1994. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených seniorů o 10 %.

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2011 činil podíl seniorů 17 %, což znamená, že přibližně každá 6. usmrcená osoba byla senior.  V roce 2010 byl podíl seniorů nejvyšší (21 %), naopak v roce 2002 nejnižší (15 %).

detail