Motocyklisté

Dopravní nehody s účastí motocyklistů vykazují dlouhodobě nejvyšší závažnost. Vývoj počtu usmrcených motocyklistů v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, z pohledu motocyklistů, byl rok 2007, kdy bylo usmrceno 134 osob, naopak nejméně motocyklistů bylo usmrceno v roce 1994 (73). Oproti jiným kategoriím nelze na první pohled jednoznačně z tohoto grafu vyvozovat jasný závěr, což předznamenává ne zcela pozitivní trend.

Větší přehled získáme, podíváme-li se na relativní ukazatele. Nejméně motocyklistů zemřelo v ČR v roce 1994 (o 26 % méně oproti roku 1993). V roce 2011 byl zaznamenán pokles vůči roku 1993 v řádu 20 %. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených motocyklistů jen o 1 %.

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2011 činil podíl motocyklistů 8 %, což znamená, že přibližně každá 12. – 13. usmrcená osoba byla motocyklista.  V roce 2010 byl podíl motocyklistů nejvyšší (13 %), naopak v roce 1994 nejnižší (5 %).

detail