Děti

Naprosto nejtragičtější vyústění dopravní nehody je smrt dítěte. Vývoj počtu usmrcených dětí v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, z pohledu dětí, byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 75 osob, naopak nejméně dětí bylo usmrceno v roce 2011 (12). Již z absolutních hodnot je zřejmý dlouhodobě sestupný trend.

Zmíněná sestupná tendence se naplno ukazuje v relativním srovnání. Nejméně dětí zemřelo v ČR v roce 2011 (o 80 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 1994. V celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených dětí o 39 %.

Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2011 činil podíl dětí 3,11 %, což znamená, že přibližně každá 32. usmrcená osoba byla dítě.  V roce 1994 byl podíl dětí nejvyšší (5,09 %), naopak v roce 2009 nejnižší (1,68 %).

detail